Pismo Guvernera Januar/Februar 2017

DG Velibor Zolak

GOVERNOR’S NEWSLETTER

No. 7 – Januar/Februar 2017.

Proslava 100 godina Fondacije – 25. februara 2017.

PODRŠKA FONDACIJI: 100 EURA SVAKI KLUB

1

Privedene su kraju pripreme za Proslavu 25. februara 2017. U programu, akademiji namijenjenoj upoznavanju javnosti Srbije i Crne Gore sa doprinosom Rotarijanaca svojim zajednicama, učestvuju naši Rotarijanci-umjetnici: muzičari, pjevači, književnici, pjesnici, modni kreatori…

Odbor za obilježavanje godišnjice usvojio je preporuku da svi klubovi u Distriktu, povodom proslave 100 godina Rotari Fondacije, doniraju po 100 EUR Rotari Fondaciji, kao vid podrške Fondaciji, kako i dolikuje proslavi 100 godina osnivanja ovakve institucije. Ovaj novac treba uplatiti na tekući ili devizni račun Distrikta 2483 (u zavisnosti od lokacije kluba) do 24. februara 2017. godine, odakle će se usmjeriti u Annual Fond.

Uplate kotizacija za svečanost moraju ići preko klubova na račun Distrikta. Na licu mjesta, u subotu 25. februara, neće se primati gotovinske uplate.

Direktor hotela “Park” Srbislav Novakov, predsjednik RC Zemun, obezbijedio je posebno povoljne cijene noćenja za ovaj datum: 35 eura u jednokrevetnoj i 55 u dokrevetnoj sobi.

U foajeu hotela Hyatt Regency postaviće se Rotari štandovi na kojima će klubovi prodavati prikladne proizvode, štandove obezbjeđuje hotel, a prihod od prodaje ostaje samim klubovima. Obzirom na veliko interesovanje i limitiran prostor, svi zainteresovani klubovi, nažalost, ne mogu dobiti prostor.

Naši Rotaraktovci u evropskoj akciji, 13 – 19. mart 2017.

“BUY ONE MORE”

2

U susret svjetskoj nedelji Rotarakta, koja obilježava od 13. do 19. marta, Evropski Rotarakt Informacioni Centar (E.R.I.C.) pokrenuo je sprovođenje prve servisne, zajedničke akcije svih evropskih klubova: “Buy One More”.

U predmetnoj akciji članovi Rotarakt klubova, u dogovoru sa određenim trgovačkim lancem, provode jedan dan u prodajnom objektu motivišući kupce da se priključe akciji tako što će kupiti i donirati jedan ili više artikala. Preporuka je da se prikupljaju prehrambeni proizvodi dugotrajnog karaktera kao što su šećer, brašno, ulje, konzervirana hrana i slično, ali se klubovi ne moraju ograničavati na to.

Pored pronalaženja trgovačkog objekta koji će prihvatiti da volonteri sprovedu akciju, potrebno je naći i korisnika kojem će se donirati prikupljeni proizvodi. Svi klubovi koji su zainteresovani da organizuju ovu akciju, i tako doprinesu stvaranju jedne nove tradicije, mogu pronaći korisne informacije i detaljno uputstvo za sprovođenje akcije na sajtu evropskog Rotarakta: http://rotaracteurope.eu/buyonemore/.

Aranđelovac, 1 i 2. aprila 2017.

PETS I SETS3

U hotelu “Izvor” u Aranđelovcu, 1 i 2. aprila, održaće se PETS i SETStrening seminar za izabrane predsjednike, sekretare i tehničke sekretare Rotari klubova.

Kotizacija za seminar iznosi  5400 RSD, a za smještaj 5400 RSD. Program seminara (teme i prezenteri) biće dostavljen 7 dana prije seminara.

Seminar je obavezan za sve predsjednike i sekretare i otvoren za sve Rotarijance. Bez pohađanja PETS-a, naglašavamo, izabrani predsjednici klubova ne mogu preuzeti svoju predsjedničku funkciju.

PETS-u će, kako se očekuje, prisustvovati i RI Director  Corneliu Dinca.

Širenje Rotari pokreta – Tri nova kluba

KOTOR, BEOGRAD, ALEKSINAC

4

Krajem prve polovine rotarijanske godine započeo je proces formiranja 3 nova kluba u našem Distriktu – jedan u Crnoj Gori i dva u Srbiji. New Rotary Club Quick Start Guide (Vodič za formiranje) predviđa devet osnovnih i obaveznih koraka za uspješno formiranje novog kluba:

  1. Određivanje teritorije kluba
  2. Definisanje strategije
  3. Kreiranje marketing plana
  4. Održavanje Informativnog sastanka
  5. Regrutovanje čarterovanih članova
  6. Održavanje Organizacionog sastanka
  7. Ispunjavanje aplikacije
  8. Proslavu čarter povelje i publikovanje osnivanja
  9. Kontinuirano mentorstvo nad novim klubom kroz edukaciju, trening, savjetovanje itd

Sponzor Rotari kluba Kotor je RC Budva, savjetnik arh. Slobodan Mitrović, čarterovani član RC Podgorica i RC Budva. Savjetnik Rotari kluba Beograd Kralj Petar I  je Petar Pavasović, predsjednik distriktnog komiteta za formiranje novih klubova, dok je sponzor Rotari kluba Aleksinac RC Niš Konstantin Veliki.

Zajednička akcija Rotari klubova Niša5

#CODE ROBOTIĆ

Edukacija osnovaca u programiranju robota

Niški Rotari klubovi: Niš, Niš Konstantin Veliki, Niš Centar i Niš Medijana, u saradnji sa organizacijom „Nauči me“, kao suorganizatori, sprovode akciju iz oblasti obrazovanja osnovaca, kao jednog od 6 fokusa djelovanja Rotarija. U prvom ciklusu djeca uzrasta od 5. do 8. razreda uče programiranje humanoidnih robota „EdBot“, jedinstvenih na ovim prostrorima. Trenutno su nabavljena dva robota (Andrija i Anđelka) ali se planira nabavka još jednog, kako bi naredni ciklusi obuke, koji traju po dva i po mjeseca, mogli da pokriju veći broj polaznika.

Cijela akcija je dobila izuzetan publicitet u javnosti. Niški rotarijanci su gostovali na nacionalnim televizijama TV Pink i TV Kopernikus i regionalnim: Belle Amie, NTV i Zona.

6

Članke posvećene akciji #Code Robotić objavili su nacionalne „Večernje novosti“ i regionalne „Narodne novine“, te regionalni i lokalni informativni portali „Južne vesti“, „Medijski istraživački centar Niš – MIC“, „Megafon“.

Za prvi ciklus radionica prijavilo se dest puta više djece od mogućeg broja polaznika. Imajući ovo u vidu kao i efekat koji se postiže u društvenoj zajednici i školama, niški klubovi planiraju da se akcija produži i narednih godina, uz moguće proširenje ciljne grupe. Video izvještaj sa prvog događaja akcije “#Code Robotić”: https://youtu.be/w89YHSN2nTE

Razvoj članstva

HANDS ON AKCIJA KOMITETA ZA RAZVOJ ČLANSTVA

7

Distriktni komitet za razvoj članstva  se,  po instrukcijama RI koordinatora za Zonu 20B Malika Avirala, aktivno uključio u  hands on akciju Zone. Akcioni plan za razvoj članstva u 2106-17 godini za Zone 19 i 20B  podrazumjeva novi pristup i poseban budžet za rješavanje problema članstva u  klubovima sa malim brojem članova i slabim klubovima. Zadatak je da se obiđu odabrani klubovi i po datoj metodologiji analizira stanje članstva, te predlože mjere oporavka. Zajedno sa  Guvernerom, Komitet je na početku rotarijanske godine je identifikovao 11 klubova ko-jima je potrebna pomoć.

Vesna Latinović, Natalija Marko, Rastko Pejić i Milan Dimitrić su članovi tima koji se bavi ovim problemom. Do sada su održani sastanci sa klubovima RC Beograd Centar, RC Ruma, RC Užice, RC Čačak, RC Kula, RC Požarevac i  RC Jagodina. Sve posjete su protekle u prijatnoj i konstruktivnoj atmosferi.

Najbolji rezultat je postigao RC Ruma koji je u oktobru mjesecu u vrijeme posjete brojao 5 članova, a sada ima 12 članova i 2 aspiranta.  Sledećeg mjeseca hands on tim će posjetiti Rotari klubove  Loznica,  Vranje i Leskovac.

Rotari stipendije

ROTARY PEACE CENTERS

8

Svake godine Rotari bira do 100 profesionalaca iz svih krajeva svijeta i dodjeljuje im stipendije za studije na jednom od šest Rotary Peace Centers. Konkurs za stipendije u Rotari mirovnim centrima otvoren je do 31. maja 2017, a aplikacije se podnose Distriktu. Sve informacije o programima i uslovima, uključujući i detaljan vodič (Rotary Peace Centers – Program Guide for Rotarians, mogu se naći na sajtu www.rotary.org, linku: our-programs/peace-fellowships

Video uputstvo za ispunjavanje aplikacije može se naći na sajtu https://vimeopro.com/rotary/rotary-peace-fellow-application-checklist.

Rotari stipendije

MASTER OF SCIENCE DEGREE

9

 

Rotari Fondacija i UNESCO-IHE Institut za obrazovanje u oblasti voda nude 10 stipendija  za postdiplomske studije na UNESCO-IHE’s Delft kampusu u Holandiji.

Cilj programa je povećanje broja treniranih profesionalaca koji mogu koncipirati, planirati i primjeniti rješenja za vodu i kanalizaciju u zemljama u razvoju. Studije dodjeljuju diplomu magistra (Master of Science) u urbanim vodama i kanalizaciji, upravljanju vodama ili nauci o vodama i inžinjeringu. Rok za aplikaciju za ovu stipendiju je 15. jun 2017.

Newsletter u PDF formatu možete preuzeti OVDE