PROCEDURA ZA DOSTAVU MATERIJALA

Materijali koji ne budu u skladu sa procedurom neće biti objavljeni

Proceduru u PDF formatu preuzmite ovde
Proceduru u DOC formatu preuzmite ovde

ROTARY INTERNATIONAL
ROTARY DISTRICT 2483

PROCEDURA ZA DOSTAVU MATERIJALA ZA OBJAVU
NA WEB SAJTU I FACEBOOK STRANICI DISTRIKTA

 

Generalno uputstvo za objave:

–          Adresa Facebook stranice distrikta je: https://www.facebook.com/RotaryDistrict2483

–          Stranica sa kalendarom događaja se nalazi na adresi: https://www.facebook.com/RotaryDistrict2483/events

 • Do nje se može doći tako što kliknete na TAB koji se zove EVENTS a nalazi se desno ispod logoa.

–          Stranica je javna i otvorena i služi u svrhe PR-a, razmene informacija i širenje ideje Rotarija. Dakle stranicu može posetiti bilo ko, ko koristi Facebook, a ne samo Rotarijanci.

–          Zato vas molim da ne dostavljate informacije za koje smatrate da nisu za javnost

–          Objave za Facebook dostavljati sekretarijatu distrikta.

–          Molim sve da koriste srpska slova ČĆŽŠĐčćžšđ.

–          Lektorisanje objava se neće vršiti već se objave postavljaju u formi u kojoj ih dostavite.

–          Odmah na početku emaila koji se šalje sekretaru distrikta da prosledi svima u distriktu napisati: MOLIM DA SE OBJAVI NA FB STRANICI DISTRIKTA

 • U koliko je u pitanju poziv na akciju, druženje ili neku proslavu, to će biti objavljeno u kalendaru događaja
 • Ukoliko je u pitanju izveštaj sa događaja/druženja ili akcije biće objavljeno na wall-u stranice kao tekst, tekst + slika, tekst + album slika ili kao link ka eksternoj stranici.

–          Poziv se može dostaviti jednom – pozive nećemo ponavljati nekoliko puta

–          Izveštaj se takođe može dostaviti jednom – nećemo objavljivati više od jednog izveštaja, ili dodavati slike u album, dodavati nove linkove i slično. Zato vas molim da prvo prikupite sve materijale i tako ih pošaljete bez naknadnih dopunjavanja.

Pozivnica za Događaj, Proslavu, Akciju i slično koja će biti objavljena na Facebook stranici mora da sadrži:

 1. PUNO IME KLUBA VELIKIM SLOVIMA – Naziv Događaja
 2. Logo kluba – Opciono – Ukoliko želite – onda lepše izgleda objava.
  1. Umesto Logoa kluba možete dostaviti i jednu, ali samo jednu, fotografiju koja prati objavu.
  2. Datum i vreme događaja
  3. Mesto Događaja – Grad, Prostor održavanja ukoliko je u prostoru. U koliko je na otvorenom onda opisno
  4. Teskt pozivnice koji na kraju sadrži kontakte – Tekst može da bude dostavljen u wordu ili u samom e-mailu. Ukoliko je tekst dostavljen u slici to nećemo objaviti.

Objava vesti, izveštaja sa akcije, druženja i slično:

 1. IME KLUBA VELIKIM SLOVIMA – Naziv Događaja
 2. Ukoliko ima slika ili jednu ili više od 3. 2 slike nećemo objavljivati.
 3. Tekst o događaju koji može sadržati i linkove.
 4. Naknadne dostave informacija nećemo dodavati izuzev ukoliko je napravljena velika greška u samim informacijama.
  1. Na primer – Naknadne dostave obaja u novinama jednu po jednu nećemo dodavati da ne bi zatrpavali wall sa objavamo oko istog događaja.
  2. Savet – Bolje sačekajte 10 dana da prikupite sve materijale pa onda pošaljite sve sređeno.

Objava linka:

 1. IME KLUBA VELIKIM SLOVIMA
 2. link ka web sajtu gde se nalazi vest

Objava Foto Albuma:

 1. IME KLUBA VELIKIM SLOVIMA.
 2. Naziv albuma i u nastavku tekst.
 3. Najmanje 3 slike
 4. Format JPG