Podržite Rotary u realizaciji naših projekata i akcija, 

na neki od sledećih načina

Upoznajte nas sa Vašim aktivnostima u kojima nam možete pomoći. Naši saradnici će izabrati gde i kada nam možete pomoći u skladu sa Vašim

Dostavite nam listu stavki kojima možete podržati realizaciju nekog našeg projekta. Neke od tih materijalnih dobara naši saradnici

Pomozite realizaciju naših projekata, Vašim stručnim angažmanom, tehničkom podrškom ili infrastukturno.

POPUNITE KONTAKT FORMU