Protokol o formiranju ICC-a: planirano potpisivanje u toku ove rotarijanske godine
Predsednik nacionalne sekcije u formiranju

Nenad Đurović – RC Beograd-Čukarica
Tel: 063/255-409
E-mail: dnenad@hotmail.com

Sekretar

Ivana Zdravković – RC Beograd Centar
Tel: 063/265-002
E-mail: ivana.zdrav@gmail.com

Blagajnik:

Dragana Canić – RC Niš K.V.
Tel: 063/424-002
E-mail: dcanic@hotmail.com

Članovi:

Đorđe Jovičić – RC Beograd Čukarica
Tel: 063/261-508
E-mail: djordjejovicic@sbb.rs

Zoran Bogdanović – RC Beograd Čukarica
Tel: 060/88-00-122
E-mail: zoran.bogdanovic@ikea.com

Silvana Reljić – RC Kraljevo
Tel: 064/113-77-75
E-mail: silvanareljic@yahoo.com

Miloš Gmitrović – RC Beograd Čukarica
Tel: 064/446-03-03
E-mail: gmtrvc@gmail.com

Goran Mihajlović – RC Ćuprija-Morava
Tel: 063/624-246
E-mail: goran.mihajlovic@live.com

Dr. Mića Jovanović – RC Bor
Tel: 063/103-97-10
E-mail: misa02@yahoo.com

Predsednik sekcije za Švedsku

Realizovani projekti:
 • Međusobne posete rotarijanaca (RC Beograd-Čukarica – RC Staffanstorp i RC Malme International, RC Beograd-Centar – RC Stocholm International)
 • Razmene srednjoškolaca (RC Beograd-Čukarica – RC Staffanstorp)
Planirani projekti:
 • Razvijanje mreže bratskih klubova
 • Međusobne posete rotarijanaca (individualne, grupne, profesionalne) kao i prisustvovanje na čarter proslavama i manifestacijama klubova
 • Ispitati mogućnost za Membership Exchange – grupa od 4-5 rotarijanaca obilazi klubove iz više regija u drugoj državi
 • Razvijanje saradnje između rotarakt klubova, pomaganje u njihovim akcijama i bratimljenje RTC
 • Učešće bratskih i prijateljskih klubova u akcijama i projektima klubova iz druge zemlje
 • Organizovanje međusobnih poseta đaka i studenata iz gradova rotari klubova
 • Saradnja muzičkih škola, folklornih grupa i sportskih klubova i slično iz gradova rotari klubova
 • Pomoć za učešće u međunarodnim kampovima (u Srbiji Petnica, Viminacium i dr.)
 • Saradnja arheoloških nalazišta Viminacium i Upkara
 • Dogovor oko održavanja generalne skupštine jedanput godišnje naizmenično u svakoj zemlji iz ICC-a (datum, mesto, određivanje predsednika sekcije za tu godinu i slično). Preporuka je da se generalna skupština održava za vreme nekog važnog događaja kao što je proslava godišnjice RI, Distrikta konferencija, bratimljenje dva kluba iz zemalja članica ICC-a i slično
Spisak klubova pobratima:

Spisak klubova sa kojima se održavaju bliski kontakti:
 • RC Beograd Čukarica – RC Staffanstorp-Sanstorp
 • RC Kraljevo – RC Vetero kod Štokholma
 • RC Beograd Centar – RC Stockholm International i RC Malme International-Scania
 • RC Ćuprija Morava – RC Odesa