Protokol o formiranju ICC-a potpisan u Mariboru 10. marta 2012. godine
Dosadašnji predsednik

Predsednik za 2015-17

France Predsetnik – RC Beograd Skadarlija
Tel: 064/61-55-635
E-mail: france@avcom.rs

Sekretar

Jelena Agatunović – RC Beograd Dunav
Tel: 063/64-02-08
E-mail: agatunovic.jelena01@gmail.com

Blagajnik:

Jovan Stanković – RC Pancevo
Tel: 064/87-65-203
E-mail: jobidu@open.telekom.rs

Članovi:

Olivera Stevanović – RC Beograd Skadarlija
Tel: 063/770-04-09
E-mail: olia.stevanovic@gmail.com

Aleksandar Radojičić – RC Beograd Skadarlija
Tel: 063/378-672
E-mail: radojicic.alexandar@gmail.com

Željko Ćuzović – RC Beograd Skadarlija
Tel: 063/289-269
E-mail: zeljkocuzovic@gmail.com

Vladimir Santrač – RC Pancevo
Tel: 064/866-23-40
E-mail: santger@panet.co.rs

Nenad Tutunović – RC Čačak
Tel: 064/617-45-45
E-mail: nenadtutunovic@yu1.net

Petar Ćuk – RC Zrenjanin
Tel: 064/817-21-34
E-mail: petar.cuk1952@gmail.com

Dragomir Stanković – RC Krusevac
Tel: 063/619-065
E-mail: venenda@open.telekom.rs

Jovica Krstić – RC Bor
Tel: 064/85-65-402
E-mail: krstic703@gmail.com

Bulatović Zoran – RC Novi Sad
Tel: 063/514-541
E-mail: zorbu@eunet.rs

Predsednik sekcije za Sloveniju

Realizovani projekti:
 • Boravak dece u kampu u Sloveniji (RC Zrenjanin)

Idejni projekat:

Idejni projekat

PROJEKAT »VRHUNSKA VINA SRBIJE I SLOVENIJE«

Ljubljana, 3.12.2015 na prvom sastanku ICC Srbija i ICC Slovenija potvrdili su 1. zajednički projekat: Saglasno prethodnim dogovorima guvernera distrikta, Dejana Čikare i Martina Šinigoja i razgovora koji su u tom smislu vođeni, pristupiće se pripremi programa: “Vrhunska vina Srbije i Slovenije”.

Detaljnije…

Planirani projekti:
 • Razvijanje mreže bratskih klubova
 • Međusobne posete rotarijanaca (individualne, grupne, profesionalne) kao i prisustvovanje na čarter proslavama i manifestacijama klubova
 • Ispitati mogućnost za Membership Exchange – grupa od 4-5 rotarijanaca obilazi klubove iz više regija u drugoj državi
 • Vocation Service Team – po 4-5 rotarijanaca iz Srbije i Slovenije na temu vina sa idejom da se obiđu najpoznatije vinarije u obe zemlje uz učešće rotarijanaca koji su poznavaoci vina. Planiran je kongres vinara u Beogradu u oktobru mesecu 2015. I II Konferencija udruženja vinskih vitezova u Sremskim Karlovcima 6. – I7. Novembra 2015, godine – organizator Aleksandar Sedmak. Pozvati sve zainteresovane rotarijance i uključiti Ili Čejović iz RC Palić – 064/339-61-51, alex516@open.telekom.rs i Rajković Miodraga iz RC Kraljevo – 064-824-7501, rajkovic@vsikv.com
 • Razvijanje saradnje između rotarakt klubova, pomaganje u njihovim akcijama i bratimljenje RTC
 • Učešće bratskih i prijateljskih klubova u akcijama i projektima klubova iz druge zemlje
 • Organizovanje međusobnih poseta đaka i studenata iz gradova rotari klubova
 • Saradnja muzičkih škola, folklornih grupa i sportskih klubova i slično iz gradova rotari klubova
 • Pomoć za učešće u međunarodnim kampovima (u Srbiji Petnica, Viminacium i dr.)
 • Dogovor oko održavanja generalne skupštine jedanput godišnje naizmenično u svakoj zemlji iz ICC-a (datum, mesto, određivanje predsednika sekcije za tu godinu i slično). Preporuka je da se generalna skupština održava za vreme nekog važnog događaja kao što je proslava godišnjice RI, Distrikta konferencija, bratimljenje dva kluba iz zemalja članica ICC-a i slično
Spisak klubova pobratima:
 • RC Čačak – RC Ajdovščina
 • RC Pančevo – RC Barbara Celje
 • RC Novi Sad – RC Bled
 • RC Zrenjanin – RC Kum Zagorje (kamp za decu)
 • RC Kruševac – RC Maribor Lent
Spisak klubova sa kojima se održavaju bliski kontakti:
 • RC Beograd Skadarlija – RC Zgornji Brnik (planirano bratimljenje na Jahorini 2016. godine)

ICC povelje 

Izveštaji: 

Poseta Distrikt Guvernera Dejana Čikare rotarijancima u Sloveniji detalje pročitajte OVDE

Izveštaj o poseti grupe iz Srbije Sloveniji, 6. – 10. april 2016. godine. možete pročitati OVDE 

Izveštaj sa sastanka ICC Slovenija sa ICC Srbija u Ljubljani održanog 03.12.2015. godine možete pročitati OVDE

Izveštaj sa sastanka  predstavnika ICC Slovenija sa predstavnicima Distrikta 2483 održanog 21.01.2016. godine u Beogradu možete pročitati OVDE

Izveštaj sa Skupštine ICC Srbija-Slovenija održane 27.02.2016. u Beogradu možete pročitati OVDE

Izveštaj članova ICC Srbija koji su prisustvovali Konferenciji Distrikta 1912, održane 13.-14.05.2016 godine u Vipolžama kod Nove Gorice možete pročitati OVDE

Izveštaj o poseti grupe iz Slovenije Srbiji, 26. – 29. maj 2016. godine možete pročitati OVDE