Protokol o formiranju ICC-a potpisan 23. februara 2013. godine u Beogradu
Dosadašnji predsednik

Marinel Subu – RC Zrenjanin
Tel: 064/123-75-72

Predsednik za 2015-17

Silvana Reljić – RC Kraljevo
Tel: 064/113-77-75
E-mail: silvanareljic@yahoo.com

Sekretar

Srđan Perić – RC V.Gradište
Tel: 063/22-33-59
E-mail: srdjan.peric-eu@yahoo.com

Blagajnik:

Daliborka Bojković – RC Pančevo M. Pupin

Članovi:

Marinel Subu – RC Zrenjanin
Tel: 064/123-75-72
E-mail: subuma@open.telekom.rs

Vesa Šibul – RC Kikinda
Tel: 063/549-447
E-mail: veselin_sibul@terracotta.rs

Daliborka Bojković – RC Pančevo Mihajlo Pupin
Tel: 069/300-60-72
E-mail: gbreti@gmail.com

Igor Čikoš – RC Subotica
Tel: 065/553-88-71
E-mail: cikosigor@gmail.com

Igor Todorović – RC Niš K.V.
Tel: 063/833-71-32
E-mail: todorke2003@yahoo.com

Kendrišić Miroslav – RC Sremska Mitrovica
Tel: 069/610-295
E-mail: kendrisic@ptt.rs

Nadica Pešić – RC Vranje
Tel: 064/198-98-97
E-mail: nadisapesic@yahoo.com

Nedeljko Terzić – RC Sremska Mitrovica
Tel: 063/822-84-72
E-mail: terzicned@gmail.com

Zvonko Damnjanović – RC Bor
Tel: 060/422-38-60
E-mail: zvonko.damnjanovic@gmail.com

Predsednik sekcije za Rumuniju

NC ICC za Rumuniju

Rotarijanci iz Rumunije

Realizovani projekti:
 • Razmena đaka iz osnovnih škola RC Kraljevo – RC Sibiu
Planirani projekti:
 • Nastavak akcije razmene đaka (RC Kraljevo, RC V. Gradište, RC Kikinda i RC Zrenjanin)
 • Trilaterala sa Mađarskom i Ruminijom
 • Saradnja muzičkih škola i organizovanje zajedničkih koncerata (RC Zrenjanin)
 • Meltzer Otto ICC Rumunija će proveriti da li će se ove godine održati kamp u Rumuniji (kontaktirati Doru Lalić iz RC Palić na 063/18-36-791)
 • Razvijanje mreže bratskih klubova
 • Međusobne posete rotarijanaca (individualne, grupne, profesionalne) kao i prisustvovanje na čarter proslavama i manifestacijama klubova
 • Ispitati mogućnost za Membership Exchange – grupa od 4-5 rotarijanaca obilazi klubove iz više regija u drugoj državi
 • Razvijanje saradnje između rotarakt klubova, pomaganje u njihovim akcijama i bratimljenje RTC
 • Učešće bratskih i prijateljskih klubova u akcijama i projektima klubova iz druge zemlje
 • Pomoć za učešće u međunarodnim kampovima (u Srbiji Petnica, Viminacium i dr.)
 • Dogovor oko održavanja generalne skupštine jedanput godišnje naizmenično u svakoj zemlji iz ICC-a (datum, mesto, određivanje predsednika sekcije za tu godinu i slično). Preporuka je da se generalna skupština održava za vreme nekog važnog događaja kao što je proslava godišnjice RI, Distrikta konferencija, bratimljenje dva kluba iz zemalja članica ICC-a i slično.
Spisak klubova pobratima:
 • RC Veliko Gradište i RC Rešica
 • RC Kraljevo – RC Sibiu
 • RC Niš K.V. – RC Krajova i RC Target Živu
Spisak klubova sa kojima se održavaju bliski kontakti:
 • Buzajas, RC Pančevo M. Pupin – RC Caren Cebes (poseta u septembru), RC Zrenjanin – RC Arad, RC Sremska Mitrovica – RC Krajova, RC Beograd-Čukarica – RC Pitešti