ROTARI NACIONALNI DAN-ZAVRŠNA AKCIJA

Shodno dogovoru o korišćenju prihoda ostvarenog na manifestaciji “Rotari Nacionalni dan”, organizovan je drugi odlazak dece iz Osnovne škole za zaštitu vida “Dragan Kovačević” iz Beograda u Regionalni centar “Iskra” u Kragujevcu.

Dvadeset jedan učenik osmog razreda i pet nastavnika ove škole bili su u utorak 06.06.2017.godine gosti našeg prijatelja Gorana Nikolića koji im je omogućio odličan celodnevni program. Učenici i nastavnici su se upoznali sa sadržajima Regionalnog centra “Iskra” i posetili akvarijum PMF u Kragujevcu, spomen-muzej i spomen-park u Šumaricama.

Po povratku u Beograd učenici i nastavnici zahvalili su se Goranu Nikoliću i rotarijancima iz Beograda na organizaciji posete sa koje su poneli nezaboravne utiske.

 

Izveštaj sačinio:                                                                                    Beograd, 15.06.2017.godine

DGN Vladimir Matić