Razbijanje mitova

1 – Rotary je samo za muškarce

Nije tačno! Rotary je otvoren za sve! Pre nekoliko godina guvernerka distrikta 2483 Srbija i Crna Gora je bila žena

2 – Rotary je samo za starije ljude

Nije tačno! Rotarijanac može biti svako ko je punoletan, ko živi od svog rada, ko je lider u svojoj profesiji, prepoznat kao dobar i čestit čovek.

3 – Morate dolaziti svake nedelje na sastanak

Nije tačno! Reč „MORA“ nije ono što krasi Rotary. Članstvo u Rotariju je dobrovoljno i ništa se ne mora. Rotarijanci se raduju svakom sastanku i na to ih niko ne tera!

4 – Rotary je samo za direktore, doktore, advokate

Nije tačno! Rotary pokret je otvoren za sve ljude dobre volje koji žele da pomognu lokalnoj zajednici kroz druženje i služenje

5 – Rotary klub praktikuje razne rituale i obrede na sastancima

Nije tačno! Ne postoji ni jedan jedini rotarijanski ritual ili obred niti bilo šta slično. Sastanci Rotary kluba su na primer vrlo slični sastancima menadžmenta u bilo kojoj firmi. Rotarijanci se ne kostimiraju niti uniformišu već se oblače kao poslovni ljudi.

6 – Rotary je tajna organizacija ili sekta

Nije tačno! Sastanci Rotary klubova su otvoreni, rad je transparentan. Rotary je apolitičan i nereligiozan.

7 – Rotary je regrutni centar za masoneriju, templare, iluminate i slično

Nije Tačno! Rotary je skup poslovnih ljudi okupljenih oko zajedničke ideje druženja i služenja. Rotary nije nikakvo bratstvo niti ima bilo kakve tajne. Ne postoji nikakv proces inicijacije ili prijema. Rotarijanac se postaje jednostavnim učlanjenjem u Rotary klub. Ne postoji nikakva piramidalna hijararhija. Svake godine u svakom klubu je drugi predsednik i drugi upravni odbor. Isto tako je i na nivou cele organizacije.

8 – Svi Rotary klubovi su isti

Rotary klubovi se mnogo razlikuju. Počevši od profeionlane, starosne strukture članova, pa do orijentacije i fokusa delovanja. Svaki Rotary klub, pridržavajući se pravila organizacije, ima neki svoj „Stil“ rada i tradiciju.

9 – Rotarijanci su jako bogati ljudi

Nije tačno! Rotarijanac može da bude svaki čovek dobre volje koji ima mogućnosti da svojim radom, znanjem ili novcem učestvuje u radu kluba razmenjujući iskustva i pomažući lokalnoj zajednici. Da li je više učinio čovek koji je dao milion evra da se kupe vakcine za suzbijanje POLIA ili onaj koji je je išao po rizičnim, ratom zahvaćenim i zabačenim selima Afrike i Azije i lično vakcinisao decu? Odgovor na pitanje je: U ROTARIJU SU SVI JEDNAKI i svi su dali svoj doprinos na način na koji su mogli.

10 – Rotary je staromodna organizacija sa dosadnim sastancima i ritualima

Nije tačno! Druženja rotarijanaca su izuzetno interesantna. Predavanja koja se mogu čuti u Rotary klubovima su izuzetno značajna i veoma zanimljiva. Međunarodno druženje i mogućnosti koje pruža Rotray svakom rotarijancu su veoma važni.