Pismo Guvernera Septembar 2016

DG Velibor Zolak

GOVERNOR’S NEWSLETTER

No. 3 – Septembar 2016.

 

Rotari Institut Solun, 3 – 9. oktobar 2016.

DISTRIKT 2483 – NAJZAPAŽENIJI!

 

Uspješno – najkraća je ocjena nastupa Distrikta 2483 na najvećem skupu Zone 20B. Naš Rotari štand na Institutu, na ulazu u plenarnu salu, bio je nezaobilazno i glavno mjesto okupljanja svih Rotarijanaca. Sjajno raspoloženje, veliki entuzijazam naših ljudi, puno crnogorskih i srpskih specijaliteta (rakija i vina, pršuta, kobasica, kolača, slatkiša) i turističkih brošura. Imali smo kolače iz Subotice, Stare Pazove, Sremske Mitrovice, Beograda i Paštrovića, pršutu sa Njeguša, kobasicu iz Srema, ajvar iz Leskovca, vina Plantaža, Aleksića i Presetnika… Funkcionisali smo tako da je svako donio ponešto i imali smo svega!

2Upoznavali smo se sa Rotarijancima iz drugih distrikata, pravili planove sara-dnje, razmjenjivali ideje i predloge. Održali smo i nekoliko sastanaka sa ko-ordinatorima Malikom Aviralom, Arisom Zahosom i Usamom Bargoutijem i RID Kornelijem Dinkom.

Na kraju je direktor Dinka održao sastanak sa najodgovornijim funkcionerima našeg Distrikta, DG Zolakom, DGE Ranđelovićem, DGN Matićem i ARRFC Stefanovićem i podijelio nam zadatke!

3Hvala Novosađankama, Leskovčankama, Vranjankama i Beograđankama koje su non stop brinule da naš promotivni štand blista, da svi dobiju što traže, hvala svima koji su učestvovali, odziv je bio iznad očekivanja – 25 rotarijanaca iz 16 klubova Distrikta 2483 bilo je u Solunu.

Ovih nekoliko oktobarskih dana u Grčkoj bio sam ponosan što sam Guverner Distrikta 2483! Funkcionisali smo besprekorno – svi za jednog, jedan za sve, pravi orkestar!

Ne zaboravimo, Rotari zavisi isključivo od  nas, od naše volje i naše vjere, od naše angažovanosti. Ko nema tu volju i tu vjeru iskreno ne pripada našoj organizaciji. Kad hoćemo možemo! Kad se okupimo oko dobrih ideja i projekata, možemo da budemo i najbolji, kao što smo bili na ovom Institutu!

Distriktni sastanak 17. i 18. septembra 2016.

ROTARY FONDACIJA I UPRAVLJANJE GRANTOVIMA14362560_685055014981087_7241107474785289582_o

 

Seminari Rotari fondacije i Upravljanja grantovima održani su 17. i 18. septembra 2016.  u Andrevlju, hotel Ceptor, Fruška gora. Domaćin seminara bio je RC Novi Sad Alma Mons. Tokom trajanja Seminara održan je Distriktni sastanak na kome je usvojen niz značajnih zaključaka i odluka (o Nacionalnom Rotari danu Srbije, obilježavanju World Polio Dana itd) koji se daju u nastavku Newslettera.

Sastanku i seminarima je prisustvovalo 66 učesnika koji su predstavljali 40 klubova, od ukupno 62 aktivna kluba. Odlična predavanja, vrlo ugodna radna atmosfera, zanimljive diskusije i dobri zaključci okarakterisali su ovaj dvodnevni skup naFruškoj gori. Čak 66 učesnika pokazalo je da im je zaista stalo do Rotarija i da su posvećeni misiji koju reprezentuje značka koju nose.

14409503_685053054981283_5748257262446893617_oNakon iscrpnih diskusija, a u cilju eliminisanja voluntarizma, zaključeno je da se formira komisija u sastavu DG Velibor Zolak, DRFC Darko Mitić, Nela Vitić, RC Bar, Svetislav Milovanović, RC Beograd Stari grad, Zoran Matić, RC Kruševac i Zoran Marković, RC Kragujevac sa zadatkom da pripremi predlog dokumenata koji su neophodni Distriktu i to: pravilnika o globalnim grantovima, pravilnika o distriktnim grantovima (izmjene i dopune postojećeg), pravilnika o tenderskim procedurama u okviru distriktnih i globalnih grantova, pravilnika o dostavljanju, sakupljanju i arhiviranju klupske i distriktne dokumentacije i pravilnika o izboru stipendista (samostalan ili kao dio prva dva pravilnika o grantovima). Svi gore navedeni dokumenti biće dostavljeni na javnu raspravu klubovima u Distriktu 2483 prije njihovog usvajanja na District Legislation Meeting-u. Komisija je otvorena za prijem novih članova, koji žele da daju doprinos u formiranju ovi važnih dokumenta za funkcionisanje Distrikta.

Svi klubovi – 24. oktobar

WORLD POLIO DAY

end-polio-now-car-sticker

svjetski POLIO DAN u ovoj rotarijanskoj godini – zaključak je Distriktnog sastanka na Fruškoj gori – obilježiće se 24. oktobra 2016. tako što će svi klubovi na svojim sastancima u toj ili sedmici koja prethodi održati prigodna predavanja o doprinosu Rotari Internacionala i Rotari Fondacije iskorjenjivanju dječje paralize (poliomije-litisa). Alternativno, ADG-ovi mogu okupiti sve svoje klubove na zajedničkom sastanku na kojem će se održati prigodno predavanje. Svim klubovima se sugeriše da u toj sedmici uplate iznos od 100 USD u Polio Fond Rotari fondacije.

27.oktobar 2016. – Budva

FINALE MARATONA ZA GINISA

 

goranVeć 43. dana trči čovjek čelične volje! Ako izdrži do kraja, ako izdrži nevjerovatnih 55 dana, Rotari klub Budva mu priređuje zasluženi doček ispred 2000 godina starog Starog grada Budve. Već se najavljuju trkači i maratonci iz Srbije koji su ga pratili na pojedinim dionicama u protekla 43 dana, žele da finalni maraton istrče sa našim Goranom. Dobrodošli!

Dobrodošao Gorane! Na zaista izuzetan način pokazuješ šta može čvrsta rješenost, šta može posvećenost, šta može ljudska volja!

Budva i Rotarijanci Crne Gore te čekaju!

goran-5

 

 

 

 

 

 

 

 

5.novembar 2016.

SEMINAR O ODNOSIMA SA JAVNOŠĆU

Distriktni Public Relations seminar održaće se 5. novembra 2016, u hotelu Park u Beogradu. Domaćin ovog seminara je Rotari klub Beograd Skadarlija.

Program seminara je jednodnevan i intenzivan, a spikeri su lideri u novinskim i tržišnim komunikacijama i svi su Rotarijanci. Seminarom rukovodi dr Dinko Gruhonjić, predsjednik PR komiteta D2483.

Pošto je naš direktor Corneliu Dinca najavio posjetu našem Distriktu za 5. novembar, moguće je da klubovima dostavljeni program seminara pretrpi manje izmjene.

prCilj PR seminara je upoznavanje sa značajem odnosa sa javnošću i izgradnje Imidža, usvajanje znanja kako se piše najvažnija novinska forma, vijest, upoz-navanje sa digitalnim komunikacijama i osposobljavanje za kreiranje i imple-mentaciju klupskog PR plana.

Znanja koja se budu usvojila na ovom seminaru koristiće učesnicima seminara u svim oblastima života. Jer, konačno, odnos drugih prema nama zavisi prije svega od toga kakav nam je imidž (lični, klupski, organizacijski, poslovni).

Seminar je namijenjen predsjednicima PR komiteta, predsjednicima i sekretarima klubova i svim Rotarijancima koji znaju da se uspješna akcija ne može izvesti bez dobrog public relations-a. Iznos kotizacije za učesnike Seminara je dinarska protivvrijednost 22 €. Prijave, zaključno sa 2. novembrom 2016, poslati na e-mail Distriktnog sekretara: rd2483.secretary@gmail.com

Svi klubovi u Srbiji – 2. decembra 2016.

NACIONALNI ROTARI DAN SRBIJE!

parlamentbelgrad

Nacionalni Rotari dan Srbije biće obilježen 2. decembra 2016. (petak), u svim gradovima Srbije u kojima postoje Rotari klubovi, organizovanjem prigodnih događaja koji obuhvataju odgovarajući kulturno-umjetnički događaj i predavanje o Rotariju, odluka je Distriktnog sastanka na Fruškoj Gori. U gradovima u kojima postoji više klubova, svi klubovi udruženim snagama treba da organizuju ovu manifestaciju.

Klubovima se preporučuje organizacija koncerata, pozorišnih predstava, izložbi, sportskih događaja ili sličnih javnih manifestacija privlačnih većem broju građana.

Prije same manifestacije, istog dana, održati javni sastanak Rotari kluba – predavanje pod naslovom „Zašto sam uuntitled Rotariju“ na kome će istaknuti i sugrađanima poznati Rotarijanci govoriti o tome zbog čega su u Rotariju. U predavanju ne treba da učestvuje više od pet do šest Rotarijanaca različitih profesija, a izlaganje ne treba biti duže od pet minuta po govorniku. Predsjednik kluba i ADG (ako ga ima u klubu) pozdravljaju prisutne i daju uvodnu riječ o klubu i objašnjavaju motive organizacije predavanja. Za svakog predavača pripremiti slajd u Power Pointu na kojem će biti njegova fotografija, ime i prezime, godina rođenja, profesija i par glavnih podataka odnosno ono po čemu je poznat. Za klub pripremiti 5-6 slajdova u kojima su prezentirane veće klupske akcije i ostaviti vremena za pitanja iz publike.

Nacionalni Rotari dan je Dan otvorenih vrata i obavezno se najavljuje preko svih medija. Za potrebe najave klubovi trebaju pripremiti Press Release (saopštenje, najavu za štampu) koji se distribuira svim medijima. Na Nacionalni Rotari dan Dan (koncert-predstavu-izložbu + predavanje) treba pozvati medije, prijatelje, članove porodica, građane, predstavnike državnih i nevladinih organizacija, preduzeća, sportskih organizacija i sve koji pokažu interes. Rotari dan je otvaranje vrata javnosti, izuzetna komunikacija sa zajednicom, ali i mogućnost pronalaženja partnera za klupske projekte.

vitakhorzhevskaU pripremi nova akcija Distrikta 2483

SENZORSKI DUŠECI

Nakon završetka velike Distriktne akcije „Mara-ton za Ginisa – 55 maratona za 55 dana“, a na predlog predsjednika Komiteta Fondacije RC Budva Božene Jelušić, i nakon šire diskusije na Distriktnom sastanku u Andrevlju zaključeno je da se analizira mogućnost organizacije nove di-striktne akcije nabavke alarmnih aparata (sen-zorskih dušeka) za rano otkrivanje sindroma iznenadne smrti kod novorođenčadi – SIDS (Sudden Infant Death Syndrome). Ovaj sindrom pogađa novorođenčad uzrasta od jednog do osam meseci i cilj akcije je doniranje senzorskih paketa bolnicama odnosno porodilištima u Srbiji i Crnoj Gori. Cijena jednog paketa je oko 60 eura, a senzorima se otkriva prestanak disanja kod novorođenčadi i omogućuje pravovremena reakcija roditelja i medicinskog osoblja.