Pismo Guvernera Maj 2016

 

 

Pismo u PDF formatu možete preuzeti OVDE

 

Mesečno pismo, maj 2016.                                                                03.juni 2016

 

Dragi Rotarijanci i Rotaraktovci, poštovani prijatelji u Rotariju,

     Ušli u mesec jun i približavamo se kraju ove rotarijanske godine. Od prvog jula predsednici klubova ustupiće svoje mesto novim predsednicima. Zato, pre svega, želim da se zahvalim predsednicima i sekretarima klubova na saradnji i dobrim odnosima. Velika većina klubova je radila odgovorno i na zadovoljstvo članova. Mnogi klubovi su primili nove članove čime će postati jači i dinamičniji. Ovoga proleća imali smo nekoliko važnih događaja – izbor guvernera, PETS, a slede Distriktn Skupština i Distriktna Konferencija. Nažalost izbori za guvernera koji će vršiti dužnost u 2018-19. godini još nisu završeni, jer je RK Novi Sad uložio prigovor Rotari Internacionalu na izbor Vladimira Matića za nominovanog guvernera. Prigovor odlaže imenovanje nominovanog guvernera do okončanja postupka. Moram da kažem da me prigovor unekoliko iznenadio jer je neposredno posle završene procedure izbora, predsednik RK Novi Sad srdačno čestitao izbor Vladimiru Matiću i naveo da će on kao guverner značajno doprineti razvoju našeg distrikta kao i proširenju članstva i broja klubova. Stoga sam mislio da prigovora neće biti. ali svaki klub ima prava da podnese prigovor kada smatra da je narušena izborna procedura. Sada postupak ide dalje i moramo sačekati odluku Rotari Internacionala.

     Sada da se vratim na tekuće aktivnosti. Početkom meseca, 5. maja 2016, posetio sam RK Senta. Klub u Senti primljen je u Rotari zajednicu 20. juna-2006. godine i ove godine proslaviće 10. godina rada. Ima 21. aktivnog i jednog počasnog člana, a na sastanku je bilo 17. prisutnih.

Članovi RK Senta sa guvernerom
Članovi RK Senta sa guvernerom

     Klub je bilingvalni i svoje sastanke održava na srpskom i na mađarskom jeziku. Članovi su vrlo aktivni u domenu rotari projekata i programa, a kao primere takvih aktivnosti predsednik, Ivan Hireš, naveo je: opremanje bolnice u Senti, saradnju sa Društvom za borbu protiv narkomanije u Molu, prilog od 100.000 dinara koji je dat dečijem zabavištu u Senti i akciju „Grill Fest“, koja okuplja Rotari klubove iz Srbije i Mađarske u letnjem periodu. Akcija „Grill Fest“ je donatorska priredba i tom prilikom se prikupljaju sredstva za realizaciju novih programa i projekata.

     U ponedeljak 9. maja bio sam u poseti RK Beograd-Vračar. Pored ostalih sadržaja, gost predavač Predrag – Peđa Ćurčić, uspešni privrednik i dugogodičnji član RK Zemun, govorio je na temu  „Put ka uspehu“. Pored članova kluba, sastanku su prisustvovali i CADG Bora Kovačević i ADG Tijana Čečević. Sastanak je vodio predsednik Zafiris Lampadaridis, na engleskom jeziku, jer on je Grk, i radi kao direktor hotel „Excelsior“ u Beogradu.

     Sledeća dva klub koja sam posetio bili su Rotari klubovi u Leskovcu i Prokuplju. Klub u Leskovcu je klub sa dugom tradicijom i prviput je osnovan 28. marta 1936. godine pod brojem 3857. Charter svečanost je održana u Vranjskoj banji, a povelju RI, je predsedniku kluba, dr Dušanu Radakoviću, hirurgu Okružnog zdravstvenog ureda, predao guverner Viktor Ružić. Jedan od osnivača kluba bio je Lazar Teokarević, brat Vlade Teokarevića, člana RK Beograd. Na ceremoniji uručenja povelje RI, kao delegati iz Beograda, bili su dr Branislav Vojnović i dr Ilija Pržić.

Hotel Kostić- mesto sastajanja leskovačkih rotarijanaca u periodu 1936 - 1941.
Hotel Kostić- mesto sastajanja leskovačkih rotarijanaca u periodu 1936 – 1941.

     RK Leskovac je bio jedini klub na jugu Srbije, a karakteristično je da klubovi nisu postojali u Kraljevu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu, Užicu, Zaječaru, Smederevu i mnogim drugim srpskim gradovima. Rotari klubovi su bili karakteristika urbanih, industrijskih sredina i južno od Beograda, ako se izuzme Makedonija, postojali su samo u Paraćinu, Nišu i Leskovcu. Braća Teokarević, Vlada, Lazar i Slavko, bili su vlasnici tekstilnih fabrika u Leskovcu, Vučju, Paraćinu i Beogradu i na neki način, oni su bili i promoteri Rotari pokreta u Srbiji. U Leskovcu je u to vreme bilo 26. fabrika: 7. tekstilnih (vunenih i pamučnih tkanina, sukna, štofa, platna, trikotaže, gajtana itd.), dve fabrike sapuna i kozmetike, fabrika mašina i gvozdenog nameštaja, gumenih proizvoda, rublja, prerada kamena, proizvodnja ulja, fabrika stolica od izvijenog drveta, pivara, četiri velika mlina, četiri fabrike crepa i cigle i dve parne strugare. Sa druge strane, to je bio grad sa orijentalnim nasleđem,. sa prašnjavim, blatnjavim, krivudavim ulicama, bez dovoljno pijaće vode, bez vodovoda i kanalizacije i sa zapuštenim rečnom koritom Veternice. O tome je pisala “Politika:

     Ne možete verovati da je u ovoj varoši sa džombastom kaldrmom, zgradama sa naherenim krovovima i polutrošnim mostovima, skoncentrisano pola milijarde kapitala. Leskovac ima izgled najobičnije palanke. Dok nije podignut hotel “Kostić” nije imali gde da se odsedne. Sadašnji izgled Leskovca ne odgovara njegovoj ekonomskoj i finansijskoj snazi. Mnogo manje varoši, koje nemaju ni peti deo bogatstva koje ima Leskovac, imaju mnogo bolje kulturne i higijenske uslove za život.

U tom i takvom Leskovcu formiran je Rotari klub, koji je sledećih šest godina, sve do marta 1941. godine, dobro i uspešno radio.

     RK Leskovac reosnovan je 29. septembra 1997. godine, kao sedmi klub u Srbiji, odmah posle Niša i Valjeva. Danas ima 13. aktivnih članova, sastaje se u utorkom u 20. časova, u Domu zanatlija u Leskovcu. Na početku sastanka predsednica kluba, Milovanka Stanković, iznela je osnovne podatke o klubu i aktivnostima kluba u ovoj rotarijanskoj godini. Pohvalila je ponovno pokretanje distriktnog časopisa „Rotar“ i iznela zanimljivu ideju da se na distriktnom nivou formira tim koji bi se bavio aktuelnim pitanjima Rotarija i koji bi organizovao niz edukativnih predavanja vezanih za pravila Rotarija, istoriju naših klubova, aktuelne događaje i koji bi napravio viziju razvoja našeg distrikta. Dragi prijatelji, članovi RK Leskovac, želim vam puno uspeha u budućem radu.

Osnivač RK Leskovac, Ivica Savić, govori na sastanku
Osnivač RK Leskovac, Ivica Savić, govori na sastanku

     Rotari klub Prokuplje, koji sam posetio 11. maja 2016. godine je znatno mlađi po „stažu“ i osnovan je 17. juna 2008. godine. Ima 17. članova, ali je na sastanku bilo prisutno samo njih osam. Sastanak je otvorio predsednik, Dejan Ćurčić, koji je govorio o radu kluba i klupskim projektima i programima. Pomenuo je opremanje ogledne učionice u osnovnoj školi „9. oktobar“, donaciju dva bicikla. donaciju novogodišnjih paketića učenicima specijalne škole za decu sa posebnim potrebama „Sveti Sava“, opremanje toaleta u osnovnoj školi u Berilju, Rotari turnir u preferansu, nagrade najboljim maturantima, itd. Utisak je da klub, iako ima relativno mali broj članova, dobro radi i doprinosi zajednici.

Druženje posle završenog rotari sastanka u Prokuplju
Druženje posle završenog rotari sastanka u Prokuplju

Krajem nedelje, 13. i 14. maja 2016. bio sam na Distriktnoj konferenciji dfistrikta 1912. Slovenija, koja je, u prisustvu više od 250. rotarijanaca i gostiju, održana u mestu Vipolže pored Nove Gorice. Ujedno to je bila prilika da se ponovo sretnem sa našim prijateljima, rotarijancima Slovenije, kao i sa gostima rotarijancima iz Austrije, Češke, Mađarske, Hrvatske, Makedonije, Itlaije i Nemačke.

Guverner RID 1912.  Slovenija, Martin Šinigoj otvara distriktnu konferenciju
Guverner RID 1912. –  Slovenija, Martin Šinigoj otvara distriktnu konferenciju

     Distriktna konferencija je najvažniji godišnji sastanak u distriktu. Na njoj se donose važne odluke vezane za rad distrikta, a pored toga, cilj konferencije je da pruži mogućnost za druženje, povezivenje, i inspirativnu raspravu o Rotariju i srodnim pitanjima. Od gostiju bili su prisutni koordinator zone 19B Günter Ertler, guverner distrikta 1913, Hrvatska, Marijan Bulat, DC za Makedoniju, Anica Palazzo, PDC za Makedoniju, Rade Hristovski i brojni Rotari zvaničnici iz Nemačke i Austrije. Na konferenciji se razgovaralo o raznim temama, rotarijanskom služenju, programima, projektima i dostignućima distrikta i klubova u protekloj godini, a doneto je i nekoliko odluka važnih za distrikt.

Dejan Čikara i France Presetnik u pauzi konferencije
Dejan Čikara i France Presetnik u pauzi konferencije
Dodela priznanja na kraju konferencije, Dejan Čikara i Martin Šinigoj
Dodela priznanja na kraju konferencije, Dejan Čikara i Martin Šinigoj

     Pošto će distrikt 1912. od 1. jula 2016. godine obuhvatati i Makedoniju, na konferenciji je bilo puno makedonskih rotarijanaca, a u ime makedonskih klubova prisutnima se obratila Anica Palazzo, koordinator distrikta za Makedoniju. Iz našeg distrikta, na konferenciji su, po pozivu guvernera Šinigoja, bili France Presetnik, predsednik srpskog dela IC komiteta Srbija – Slovenija i Jelena Agatunović, član komiteta. Guverner distrikta 1912, Martin Šinigoj, je na kraju konferencije, Franceu Presetniku, dodelio zlatnu značku za uspešnu saradnju i odlično izveden VTT projekat „Vrhunska vina Srbije i Slovenije“. Ja sam, kao guverner distrikta dobio specijalno priznanje koje će mi biti dodeljeno 18. juna u Beogradu, na našoj distriktnoj konferenciji.

     U ponedeljak 23. maja održana je proslava godišnjice osnivanja RK Beograd-Vračar i svečanost dodele povelje RI Rotarakt klubu Beograd – Vračar. Svečanost je otvorio predsednik RK Beograd-Vračar, Zafiris Lampadaridis, a a Charter cermoniju je vodio naš dragi prijatelj, Bule Goncić. Kao guverner distrikta imao sam zadovoljstvo da predsedniku novoosnovanog kluba, Anji Vučetić, predam povelju i da njoj i ostalim članovima poželim poželim lepo druženje i uspeh u radu.

Članovi RAC Beograd-Vračar sa guvernerom na svečanosti uručenja povelje RI
Članovi RAC Beograd-Vračar sa guvernerom na svečanosti uručenja povelje RI

Na kraju meseca, zajedno sa DS Jovom Medojevićem, učestvovao sam u radu Internacionalne konvencije Rotari Internacionala. Bio je to jedan od najvećih Rotari skupova, na kome je učestvovalo oko 43.500. rotarijanaca iz celog sveta. S obzirom da se konvencija završila 1. juna, detaljan izveštaj sa ovog skupa podneću u guvernerskom pismu za mesec juni.

Vaš u Rotariju,
  Dejan Čikara
guverner distrikta 2483