ROTARI NACIONALNI DAN-ZAVRŠNA AKCIJA

Shodno dogovoru o korišćenju prihoda ostvarenog na manifestaciji “Rotari Nacionalni dan”, organizovan je drugi odlazak dece iz Osnovne škole za zaštitu vida “Dragan Kovačević” iz Beograda u Regionalni centar “Iskra” u Kragujevcu. Dvadeset jedan učenik osmog razreda i pet...

Pročitajte više