U zavisnosti od razvijenosti odnosa i kontakata sa klubovima iz dole navedenih zemalja i u slučaju postojanja obostranog interesa moguće je u narednim godinama formirati i sledeće ICC:

 

 1. Velika Britanija

  Nosilac posla:

  PDG Nikola Obradović – RC Beograd Meteropolitan
  Tel: 063/388-670
  E-mail: obradovicn@sbb.rs

  Zainteresovani za učešće:

  Silvana Reljić – RC Kraljevo
  Tel: 064/113-77-75
  E-mail: silvanareljic@yahoo.com

  Đurđe Ninković – RC Beograd-Singidunum
  Tel: 063/644-084
  E-mail: legal@ninkovic.rs

 2. USA

  Nosilac posla:

  Jova Medojević – RC Beograd-Dunav
  Tel: 060-4066-813
  E-mail: jovomedojevic@gmail.com

  Zainteresovani za učešće:

  PDG Vigor Majić – RC Valjevo
  Tel: 064/612-10-40
  E-mail: vigor@petnica.rs

  Milica Mladenović – RC Beograd-Dunav
  Tel: 064/24-38-628
  E-mail: milica_mladenovic@hotmail.com

  Nenad Saković – RC Beograd
  Tel: 064/81-70-007
  E-mail: nenad.sakovic@nescommunications.com

  Stanov Slobodan – RC Beograd-Dedinje
  Tel: 063/77-56-136
  E-mail: slobodanstakov@gmail.com

  Goran Jeličić – RC Jagodina
  Tel: 064/833-32-12
  E-mail: goran.jelicic@edjagodina.rs

 3. Grčka

  Nosilac posla:

  DGE Branislav Ranđelović – RC Niš K.V.
  Tel: 063/104-594
  E-mail: baneran@gmail.com

  Zainteresovani za učešće:

  Ivan Stevanović – RC Niš K.V.
  Tel: 065/244-54-07
  E-mail: steva018@gmail.com

  Ivana Zdravković – RC Beograd-Centar
  Tel: 063 265 002
  E-mail: ivana.zdrav@gmail.com

  Vladimir Matić – RC Beograd-Čukarica
  Tel: 063/236-929
  E-mail: rodaing@hotmail.com

 4. Norveška

  Nosilac posla:

  Ivan Miletić – RC Beograd-Čukarica
  Tel: 063/202-983
  E-mail: dabi.beograd@gmail.com

  i

  Aleksandar Miletić – RC Nittedal-Oslo

 5. Belgija

  Nosilac posla:

  Srđan Perić – RC Veliko Gradište
  Tel: 063/22-33-59
  E-mail: srdjan.peric_eu@yahoo.com

 6. Francuska

  Nosilac posla:

  Marina Cvijanović – RC Zemun
  Tel: 063/819-23-89
  E-mail: marina_cvijanovic@yahoo.co.uk

 7. Rusija

  Nosilac posla:

  Predrag Tomić – RC Beograd-Stari Grad
  Tel: 063/200-928
  E-mail: finnex@sbb.rs

 8. Republika Irska

  Nosilac posla:

  Nenad Đurović – RC Beograd-Čukarica
  Tel: 063/255-409
  E-mail: dnenad@hotmail.com

  Moguće je spajanje sa Švedskom zbog trojne saradnje i bratskih odnosa RC Beograd-Čukarica, RC Staffanstorp iz Švedske i RC Killarney iz R.Irske.