Protokol o formiranju ICC-a potpisan 23. februara 2013. godine u Beogradu
Dosadašnji predsednik

Dragan Brajer

Predsednik za 2015-17

Dragan Brajer – RC Beograd
Tel: 063/200-444
E-mail: brajer@eunet.rs

Sekretar

Ivica Savić – RC Leskovac
Tel: 063/88-69-289
E-mail: ljsavic@ptt.rs

Blagajnik:

Aleksandar Brkić – RC Beograd Čukarica
Tel: 063/776-10-09
E-mail: al.brkic@gmail.com

Članovi:

Ćuzović Željko – RC Beograd Skadarlija
Tel: 063/289-269
E-mail: zeljkocuzovic@gmail.com

Srđan Vasić – RC Beograd Skadarlija
Tel: 063/44-44-28
E-mail: srdjancmc@gmail.com

Predrag Milanović – RC Niš K.V.
Tel: 063/408-529
E-mail: advkancmilanovic@gmail.com

Slavko Kolarić – RC Novi Sad Petrovaradin Fruška Gora
Tel: 063/52-07-61
E-mail: e-5@eunet.rs

Rastko Pejić – RC Beograd Metropolitan
Tel: 063/384-201
E-mail: r.pejic@hotmail.com

Nenad Necić – RC Jagodina
Tel: 060/031-21-83
E-mail: advokatnecic@gmail.com

Ljiljana Sokolova – RC Sombor
Tel: 063/519-960
E-mail: ljiljanasokolova@gmail.com

Predsednik sekcije za Makedoniju

Dimitar Jurukovski

Realizovani projekti:

Planirani projekti:
 • Razvijanje mreže bratskih klubova
 • Međusobne posete rotarijanaca (individualne, grupne, profesionalne) kao i prisustvovanje na čarter proslavama i manifestacijama klubova
 • Ispitati mogućnost za Membership Exchange-grupa od 4-5 rotarijanaca obilazi klubove iz više regija u drugoj državi
 • Razvijanje saradnje između rotarakt klubova, pomaganje u njihovim akcijama i bratimljenje RTC
 • Učešće bratskih i prijateljskih klubova u akcijama i projektima klubova iz druge zemlje
 • Organizovanje međusobnih poseta đaka i studenata iz gradova rotari klubova
 • Saradnja muzičkih škola, folklornih grupa i sportskih klubova i slično iz gradova rotari klubova
 • Pomoć za učešće u međunarodnim kampovima (u Srbiji Petnica, Viminacium i dr.)
 • Dogovor oko održavanja generalne skupštine jedanput godišnje naizmenično u svakoj zemlji iz ICC-a (datum,mesto,određivanje predsednika sekcije za tu godinu i slično). Preporuka je da se generalna skupština održava za vreme nekog važnog događaja kao što je proslava godišnjice RI, Distrikta  konferencija, bratimljenje dva kluba iz zemalja članica ICC-a i slično.
Spisak klubova pobratima:
 • RC Beograd – RC Skoplje
 • RC Beograd Čukarica – RC Kumanovo
 • RTC Beograd – RTC Skoplje
 • RC Beograd Metropolitan – RC Skoplje Centar
 • RC Niš K.V. – RC Kočani
Spisak klubova sa kojima se održavaju bliski kontakti:
 • RC Jagodina – RC Bitolj