Protokol o formiranju ICC-a potpisan u Jerusalimu – Izrael 26.11.2013. godine
Dosadašnji predsednik

Pavle Bogetić – RC Zemun

Predsednik za 2015-17

Pavle Bogetić – RC Zemun
Tel: 063/8099839
E-mail: psb@eunet.rs

Sekretar

Peđa Ćurčić – RC Zemun
Tel: 063/311-011
E-mail: pedja@visan.rs

Blagajnik:

Đorđe Kukić – RC Zemun
E-mail: djkukic@aws.rs

Članovi:

Miloje Todorović – RC Zemun
Tel: 063/310-747
E-mail: miloje.todorovic@gmail.com

Predsednik sekcije za Izrael

Hanan Haas

NC ICC za Izrael

Rotarijanci iz Izraela

Realizovani projekti:
 • Predati kompjuteri i projektor školi u Svilajncu u junu 2015. godine
 • Organizovan boravak u Izraelu mladog stručnjaka sa poljoprivrednog dobra koje zapošljava osobe sa mentalnim problemima
 • Organizovan odlazak dva člana RTC na Mirovnu konferenciju u Izraelu (naš Distrikt pokrio putne troškove)
Planirani projekti:
 • Besplatne operacije dece sa srčanim manama u bolnici „Wolfson“ u blizini Tel Aviva u okviru programa „SAVE A CHILDS HEAT“
 • Saradnja u oblasti navodnjavanja
 • Projekat saradnje i usavršavanja mladih talenata koji će kod nas voditi centar „Petnica“
 • Uspostavljanje mreže bratskih klubova
 • Međusobne posete rotarijanaca (individualne, grupne, profesionalne) kao i prisustvovanje na čarter proslavama i manifestacijama klubova
 • Ispitati mogućnost za Membership Exchange – grupa od 4-5 rotarijanaca obilazi klubove iz više regija u drugoj državi
 • Razvijanje saradnje između rotarakt klubova, pomaganje u njihovim akcijama i bratimljenje RTC
 • Učešće bratskih i prijateljskih klubova u akcijama i projektima klubova iz druge zemlje
 • Organizovanje međusobnih poseta đaka i studenata iz gradova rotari klubova
 • Saradnja muzičkih škola, folklornih grupa i sportskih klubova i slično iz gradova rotari klubova
 • Pomoć za učešće u međunarodnim kampovima (u Srbiji Petnica, Viminacium i dr.)
 • Dogovor oko održavanja generalne skupštine jedanput godišnje naizmenično u svakoj zemlji iz ICC-a (datum, mesto, određivanje predsednika sekcije za tu godinu i slično). Preporuka je da se generalna skupština održava za vreme nekog važnog događaja kao što je proslava godišnjice RI, Distrikta konferencija, bratimljenje dva kluba iz zemalja članica ICC-a i slično
Spisak klubova pobratima:
 • RC Niš Centar – RC Kefar Saba
Spisak klubova sa kojima se održavaju bliski kontakti:
 • RC Zemun i RC Kefar Saba