Protokol o formiranju ICC-a potpisan 31 .marta 2014. godine u Raveni
Dosadašnji predsednik

Branislav Đurković – RC Beograd Singidunum

Predsednik za 2015-17

Branislav Đurković

Sekretar

Borivoje Kovačević

Blagajnik:

Ivana Zdravković

Članovi:

Branislav Đurković – RC Beograd Singidunum
Tel: 063/302-111
E-mail: branislav.djurkovic@gmail.com

Borivoje Kovačević – RC Beograd Dunav
Tel: 064/12-12-215
E-mail: borakovacevic@yahoo.com

Ivana Zdravković – RC Beograd Centar
Tel: 063/265-002
E-mail: ivana.zdrav@gmail.com

Marija Stevanović – RC Jagodina
Tel: 063/386-315
E-mail: marijatf@yahoo.com

Gordana Košutić – RC Bor
Tel: 064/81-78-503
E-mail: kosuticgoca@gmail.com

Jelena Ristić – RC Bor
Tel: 060/73-777-29
E-mail: risticjelena535@gmail.com

Miša Gatalović – RC Beograd-Singidunum
Tel: 064/37-47-975
E-mail: gatalovic@gmail.com

Predsednik sekcije za Italiju

Realizovani projekti:

Planirani projekti:
  • Nastavak saradnje u oblasti Global Grantova
  • Razmena srednjoškolaca i studenata
Spisak klubova pobratima:
  • RC Beograd Singidunum – RC Milano Linate
  • RC Beograd Centar – RC Ravena
  • RC Beograd Stari Grad – RC Leonardo da Vinči Milano
Spisak klubova sa kojima se održavaju bliski kontakti:
  • RC Jagodina i RC Veneta

ICC povelje