FORMIRAN ICC IZMEĐU DISTRIKTA 2240 I DISTRIKTA 2483

Dana 16.6.2017. godine na čarter proslavi Rotari kluba Stara Pazova potpisan je protokol o formiranju Inter-Country Committee između Distrikta 2240 Republika Češka i Republika Slovačka i Distrikta 2483 Srbija i Crna Gora. Protokol su potpisali DGE Branislav Ranđelović u ime Distrikt Guvernera Velibora Zolaka i  DGN Vladimir Matić kao nacionalni koordinator ICC-a našeg Distrikta.

Inter-Country Committee je formiran na osnovu inicijative Rotari kluba Košice i Rotari kluba Stara Pazova koji su klubovi pobratimi a protokol su potpisali i predsednici nacionalnih sekcija Peter Molnar i Rastislav Poljovka.

Želimo puno uspeha, dobrog druženja i realizovanih projekata novooformnjenom ICC-u.

Izveštaj sačinio:

DGN Vladimir Matić

Nacionalni koordinator ICC-a

Distrikta 2483 Srbija i Crna Gora