Zapisnik sa sastanka I.C.C. Nemačka – Švajcarska – Srbija i Crna Gora

Godišnji sastanak ICC Nemačka-Švajcarska-Srbija i Crna Gora održan je u Berlinu u dve odvojene dvočasovne sesije 30.11. 2012. u hotelu Maritim ProArte i 01.12.2012. godine u hotelu Hilton Berlin, a povodom učešća Inter-Country komiteta na Rotary International Global Peace Forum

Sastanku su prisustvovali: Danielna Zaugg-Cesarov (RC Bern), predsednik švajcarske sekcije , prof. dr Monika Gerschau (RC Minhen Flughafen), predsednik nemačke sekcije, Vladimir Matić (RC Beograd Čukarica), predsednik srpske sekcije, Hannelore Reisacher (RC Memmingen Allgäuer Tor) član ICC iz Nemačke, Marin Barjaktarović (RC Novi Sad Dunav), Sava Stojanov (RC Novi Sad), Darko Šovran (RC Beograd Metropoliten), članovi ICC iz Srbije, Nikola Obradović (RC Beograd Metropoliten), guverner Distrikta 2483 i Artur Demek (RC Beograd Singidunum), nacionalni koordinator ICC za Srbiju i Crnu Goru.

Na sastanku je utvrđen sledeći:

DNEVNI RED

  • I. Dogovor oko načina saradnje
  • II. Razmatranje mogućnosti za realizaciju projekata koje je predložio Distrikt 2483
  • III. Tekuća pitanja

I. Dogovor oko načina saradnje

Na početku sastanka je guverner Nikola Obradović zatražio da se kroz rad ovog Inter-Country komiteta intenziviraju kontakti klubova iz Srbije sa klubovima iz Nemačke i Švajcarske, da projekti koji iz tih kontakata nastanu budu mogući za realizaciju i da se sprovedu na transparentan način. Nakon diskusije dogovoreno je da Daniela Cesarov napravi kraću informaciju o projektima koje je ovaj komitet do sada realizovao i podržao.

Zaključeno je da ICC treba da intenzivira direktnu saradnju klubova iz naših zemalja, da se što češće posećujemo, učestvujemo u zajedničkim projektima i bratimimo klubove.

Do sada je postignut dogovor oko čvršće saradnje klubova Munich West i RC Beograd Metropolitan, a RC Beograd Čukarica će intenzivirati saradnju sa RC Memingem i RC Munich Airport.

RC Novi Sad Dunav će pokrenuti inicijativu o tešnjem povezivanju rotari klubova koji u svom nazivu imaju reč Dunav, kao što su RC Budapest Dunav, RC Beograd Dunav itd.

RC Bern i Daniela Cesarov će uputiti poziv njihovom bratskom klubu RC Dresden da povećaju aktivnosti u koje bi se uključili klubovi iz Srbije (poseta planirana za 09.maj 2013.godine).

Preporučeno je da smeštaj rotarijanaca što više bude u porodicama rotarijanaca domaćina kako bi se uspostavljali i pojedinačni i porodični kontakti.

II. Razmatranje projekata koje je predložio Distrikt 2483

1. Nabavka kombi vozila za „Nautički klub“ Beograd
(predsednik kluba, PP RC Beograd Dunav Mile Milić)-zaduzen DG Nikola Obradovic, poslata je kopija pisma Nautičkog kluba Beograd sa specifikacijom za vozilo.

Konstatovano je da klubovi u Švajcarskoj i Nemačkoj najverovatnije neće odvajati novac za takav projekat, već da se pokušaju naći u Nemačkoj i Švajcarskoj nautički klubovi koj bi se povezali sa Nautičkim klubom Beograd, međusobno posećivali na takmičenjima i eventaulano poklonili neko svoje već korišćeno vozilo Nautičkom klubu Beograd.

Takođe, kontaktiraće se rotarijanci koji se bave prodajom vozila kako bi se došlo do dobre ponude i procenila neophodna sredstva.

2. Rekonstrukcija i sređivanje fasade zgrade ženskog internata Specijalne osnovne škole „Sveti Sava“ na Umci-zadužen Vladimir Matić
Poslate fotografije škole-vrednost radova oko 10.000 eura.

Dogovoreno je da Vladimir Matić napravi tačnu specifikaciju radova po svim stavkama. Darko Šovran (RC Beograd Metropoliten) je ponudio svoju pomoć za obezbeđivanje neophodnog materijala, a Vladimir Matić je predložio da klubovi iz naših zemalja učestvuju sa 300-500 eura kako bi se osetilo da su svojim prilogom pomogli sređivanju škole. Takođe, bilo bi lepo i da volonteri-rotarijanci učestvuju u ovoj akciji a da se po završetku pozovu predstavnici svih klubova koji su pomogli akciju.

3. Pomoć Dečjem selu u Sremskoj Kamenici: izgradnja staklenika za proizvodnju ekoloških poljoprivrednih proizvoda kao obezbeđenje posla i prakse za mlade iz Dečjeg sela koji posle navršenih 18 godina starosti napuštaju Dečje selo. Staklenik bi se gradio na poljoprivrednom imanju. -zaduzeni Pedja Popić i Sava Stojanov.

Daniela Cesarov je obećala lični prilog u visini od 1.000 CHF za ovaj projekat. RC Novi Sad će finansirati deo projekta, ali suma od 9.800 evra koju RC Novi Sad traži za početak projekta se čini previsoka. Sava Stojanov i Marin Barjaktarović će sagledati mogućnosti i načine za smanjenje troškova uz punu kontrolu utroška sredstava od strane donatora. Švajcarska ambasada u Beogradu je obećala da će otkupljivati sve proizvode iz ovog programa.

4. Pomoć hraniteljskim porodicama u selu Miloševac kod Smedereva
(Vidoje i Dana Radulović)-zaduzen Slobodan Manić. Zatraženo je da se pripremi više informacija sa ciljem da se bolje procene potrebe ovog projekta. RC Bern je već slao mleko u prahu za pomoć tim porodicama. Dogovoreno je da se nastaviti pružanje pomoći hraniteljskim porodicama u okviru mogućnosti klubova.

5. Razmena studenata-plaćanje školarine za studente iz Nemačke i Švajcarske koji bi studirali na našim Univerzitetima i obrnuto za naše studente koji bi studirali u Nemačkoj i Švajcarskoj,- treba zajednički sagledati koji su fakulteti spremni da prime studente iz drugih zemalja, pod kojim uslovima i da li se diplome mogu nostrifikovati. Studenti iz Nemačke bi bili zainteresovani da dolaze na letnju praksu u firme ili državne institucije u Srbiji. Proučiti mogućnost organizovanja takve vrste letnje prakse studenata. Ispitati mogucnost da li se može realizovati i GSE- zaduženi Artur Demek, Sanja Živanović i Marko Miškeljin.

Monika Gerschau će proveriti na svojim fakultetima mogućnost za ovu saradnju, u oba smera: odlaska studenata iz Srbije na praksu u Nemačku i dolaska nemačkih studenata u Srbiju, pogotovo na polju proizvodnje hrane. Artur Demek će kontaktirati Švajcarsku ambasadu i Beogradski Univerzitet radi rešavanja pitanja nostrifikacije diploma. Klubovi u Srbiji će obezbediti smeštaj za studente na praksi u Srbiji u rotarijanskim porodicama.

6. Organizovanje poseta klubova iz zemalja ICC-a,
-dogovoriti da svake godine jedan klub iz zemlje članice ICC-a bude domaćin povodom neke velike manifestacije sa idejom da se tada okupe i klubovi iz sve tri zemlje i zajednički organizuju jedan humanitarni projekat.

To moze biti u Nemačkoj u septembru kada pocinje „Oktobar fest“ ili u Beogradu svake treće subote u junu kada se organizuje velika manifestacija na Adi Ciganliji ili u Švajcarskoj za slične manifestacije. Iz ovih druženja vremenom se može doći i do čvršćih veza i bratimljenja klubova.

Zatraženo je da se ispita mogućnost organizacije sastanka u Drezdenu 9. maja 2013. Drugi termin za posetu bi mogla da bude prva nedelja posle Uskrsa -zadužen Zoran Dragin.

Dogovoreno je da Vladimir Matić napravi predlog za trodnevnu posetu Srbiji u toku sledeće godine. Bilo bi praktično da tada rotarijanci iz Nemačke i Švajcarske vide rezultate zajedničkog rada i posete Dečje selo u Sremskoj Kamenici, izvorišta na Fruškoj Gori, selo Miloševac sa hraniteljskim porodicama ili SOŠ „Sveti Sava“ sa Umke, ako se do tada uradi fasada.

7. Pomoć u zaštiti izvorišta na Fruškoj Gori -zaduzen Marin Barjaktarović

Dogovoreno je da Marin Barjaktarović sačini plan investicija u narednih nekoliko godina (izvori, staze zdravlja, sređivanje izletišta, zabavni park i dr.), a Švajcarska seklcija i dalje će podržavati ovu akciju. RC Bern planira i iduće godine da donira 3000 CHF, kao i ove.

8. Ispitati mogućnost osnivanja Rotary kluba u Nemačkoj koji bi sastanke držao na srpskom-hrvatskom-bosanskom jeziku i Rotary kluba u Srbiji koji bi sastanke držao na nemačkom jeziku. -zaduzen Artur Demek.

Nije bilo konkretnih predloga kako realizovati ovu ideju, ali će se na njoj raditi, pre svega u Srbiji.

III Tekuća pitanja

Dogovoreno je da se maksimalno uključe i povežu i Rotarakt klubovi iz Švajcarske, Nemačke i Srbije, a da Darko Šovran i Sanja Živanović budu nosioci inicijative iz Srbije. U tom smislu je Darko Šovran upoznao prisutne o lepoj akciji Serbian Trip, a slične akcije se prave i u Švajcarskoj i Nemačkoj. Šovran je zadužen da pripremi informaciju o projektu.

Daniela Cesarov je pozvala klubove da dođu u Bern za vreme PETS-a koji se održava od 8-10. marta 2013. godine i na posebnom štandu koji bi bio postavljen predstave svoje projekte. Takođe, treba koristiti kada god rotarijanci idu u drugu zemlju da posete klubove iz Nemačke, Švajcarske i Srbije.

Monika Gerschau je zatražila da se priremi spisak prioritetnih projekata iz Srbije sa opisom za distribuciju svim klubovima u Nemačkoj. Takvim pristupom bi se našli klubovi koji će se zainteresovati za određene projekte.

Zatraženo je i da se preko ICC napravi lista oblasti za koje su klubovi u Nemačkoj i Švajcarskoj zainteresovani kako bi se eventualno inicirali projekti takve vrste u Srbiji.

Sastanak je završen 01.12.2012.godine u 11,15 časova.

Predsednici ICC-a za:

Švajcarsku
Daniela Cesarov
Nemačku
Monika Gerschau
Srbiju
Vladimir Matić