Šest oblasti delovanja

I – MIR I SPREČAVANJE SUKOBA / REZOLUCIJA

Zaduženi Artur Demek – Nacionalni koordinator ICC-a iz RC Beograd Singidunum i Martin Paloš predsednik Komiteta za druženje iz RC Subotica.

PROJEKTI

 1. „Dunav-reka mira“ – zaduženi DG Nikola Obradović, Vladimir Matić i Lideršip tim april/maj 2013 godine. Napomena: u zavisnosti od termina dolaska Predsednika RI Sakuji Tanake.
 2. „1700 godina Milanskog Edikta“ – Vlada Ašanin RC Niš K.V. i Željko Mirković RC Niš K.V. – septembar (Rotari dan u Nišu) i 06.oktobar 2013. godine (centralna proslava).
 3. Realizacija projekata u lokalnim zajednicama pograničnih mesta – zaduženi predsednici ICC-a (Mađarska, Hrvatska, Rumunija, Bugarska, Makedonija, BiH i dr.). Rok: trajan zadatak.
 4. Bratimljenje klubova – zaduženi predsednici ICC-a i predsednici Rotari klubova u našem Distriktu. Rok: trajan zadatak.
 5. Work Shop seminar sa učešćem deset Distrikata iz Evrope – zadužena Brana Radović i RC Beograd Centar – termin 8 – 9. septembar 2013.godine.
 6. Formiranje i širenje ICC-a – zadužen NC ICC Artur Demek. Kroz ICC širiti saradnju između Distrikata država i bratskih klubova kroz druženje i realizovanje projekata za mir, razumevanje i toleranciju. Nosioci: predsednici ICC-a. Rok: trajan zadatak.

II – PREVENCIJA BOLESTI I LEČENJE

Zaduženi Dr.Andrijašević Saša iz RC Beograd Centar i Dr. Ljiljana Tomašić iz RC Beograd Dunav.

PROJEKTI

 1. Dobrovoljno davanje krvi – svaki klub da ispita mogućnost organizovanja davanja krvi u restoranu člana kluba ili prijatelja ili na nekom drugom poznatom mestu. Nosioci: svi klubovi u Distriktu. Rok: trajan zadatak.
 2. Nabavka opreme za bolnice – zaduženi Andrijašević Saša i Ljilja Tomašić. Rok: Trajan zadatak
 3. Kontrola šećera u krvi i krvnog pritiska – nosioci akcije: predsednici u našim klubovima sa lekarima iz kluba ili iz lokalnog Doma zdravlja. Organizovati barem jedanput godišnje ovakvu akciju u svom gradu pod sloganom „Budimo zdravi“. Rok: trajan zadatak.
 4. Narodne kuhinje. Pomaganjem narodnih kuhinja od strane rotari klubova omogućiti bolju ishranu i zdravlje starih i siromašnih lica. Dogovoriti sa opštinskim tužiocima i predsednicima sudova da se prihod od novčanih kazni koje se plaćaju umesto kazne zatvora usmeri za narodne kuhinje u lokalnoj zajednici. Nosioci: klubovi. Rok: trajan zadatak.
 5. Pomoć starim licima – organizovati posete starih lica sa članovima rotarakta i pružiti im neophodnu pomoć kod svakodnevnih kupovina, spremanja obroka i drugih njihovih potreba. Nosioci: predsednici klubova i rotarakta. Rok: trajan zadatak.
 6. Doniranje organa – organizovati predavanja u svakom klubu o korisnosti i humanosti doniranja organa i potpisivanje donatorskih kartica od strane članova kluba i prijatelja. Nosioci: svi klubovi. Rok: trajan zadatak.

III – VODA I SANITARNA HIGIJENA

Zaduženi Marin Barjaktarević iz RC Novi Sad Dunav i Peđa Ćurčić iz RC Zemun

PROJEKTI

 1. Zaštita izvorišta i česama – snimiti u svakoj lokalnoj zajednici zapuštena izvorišta i sagledati potrebe za pitkom vodom kroz izgradnju ili održavanje česama. Zadužen Marin Barjaktarević RC Novi Sad Dunav. Rok: trajan zadatak.
 2. Poribljavanje ribnjaka – zadužen Veljko Suzić RC Sombor. Rok: trajan zadatak.
 3. Obezbeđivanje sredstava za higijenu domovima za decu bez roditeljskog staranja, svratišta i dr. Barem jedanput godišnje svaki klub da organizuje posetu domovima i odnese sredstva za higijenu. Zaduženi: predsednici komiteta za služenje u klubovima. Rok: trajan zadatak.
 4. Čišćenje obala reka i jezera. Zaduženi predsednici klubova. Rok: trajan zadatak.
 5. „Farmaceutski otpad“ – akcija sakupljanja u apotekama lekova čiji je rok upotrebe istekao i njihvo odvoženje u Beč radi uništavanja. Zadužena: Branislava Radović RC Beograd Centar. Nosioci zadatka: klubovi. Rok: trajan zadatak.

IV – ZDRAVLJE MAJKE I DETETA

Zaduženi: Branislava Radović iz RC Beograd Centar i Dr.Rankov Dragan iz RC Kikinda.

PROJEKTI

 1. „Global Grant“ sa Distriktom 2070 sa Italijom – nabavka aparata za otkrivanje anomalija kod ploda za Institut za majku i dete. Zadužena Brana Radović predsednik RC Beograd Centar. – vrednost projekta 56.000 USD – učešće našeg Distrikta 8.500 USD (oko 6.300 €). – početak akcije januar 2013 godine – završetak novembar 2013. godine
 2. „Magični doručak“ – akcija obezbeđivanja doručka za decu iz 31 specijalne škole širom Srbije u saradnji sa kompanijama Metro Cash&Carry, Credit Agricole Bank i nevladinom organizacijom „Banka hrane“. U decembru 2012. godine naši klubovi su obezbedili preko 700 paketića. Zadužen: Vladimir Matić. Rok: decembar mesec svake godine.
 3. Nabavka neophodne opreme za decu sa specijalnim potrebama – zaduženi RC Beograd Sava za gluvonemu decu, RC Beograd za slabovidu decu, RC Beograd Dunav za paraplegičare. Akciju treba organizovati u svakoj lokalnoj zajednici gde postoje ovakve škole ili ustanove. Rok: trajan zadatak.
 4. „Ulica otvorenog srca“ – 01.januara svake godine u koordinaciji RC Beograd Centar (Brana Radović) i Buleta Goncića iz RC Beograd Singidunum organizovati rotari štand na kome se uz ogromnu pomoć našeg rotarakta sakuplja novac za konkretnu akciju „Borba za porodilišta“. Ove 2013.godine sakupili smo 78.000 dinara za nabavku CTG aparata i 80.000 dinara za akciju „Svi za Laneta“. Rok: trajan zadatak.
 5. Pomoć deci iz Fukušime – organizovati desetodnevni boravak dece iz Fukušime na Avali u odmaralištu „Šuplja Stena“ koje je idealno mesto za oporavak dece koja su bila izložena zračenju. Nosilac aktivnosti: ICC za Japan.
 6. Pomoć deci bez roditelja – u svakoj lokalnoj zajednici sagledati potrebe dece bez roditeljskog staranja bilo da su u posebnim domovima bilo da povremeno dolaze u takozvana svratišta. Nosioci: klubovi. Rok: trajan zadatak.

V – OSNOVNO OBRAZOVANJE I PISMENOST

Zaduženi: Vigor Majić iz RC Valjevo,Sava Petrović iz RC Zemun i Zoran Dragin iz RC Pančevo.

PROJEKTI

 1. „Global Grant“ RC Beograd sa Distriktom Južne Karoline za nabavku kompjutera za devet domova za decu bez roditelja. Zaduženi Uglješa Pavićević i Čeda Petrinjac iz RC Beograd. Vrednost projekta 36.000 USD. Rok za završetak: jun 2013.
 2. Obezbeđivanje stipendija za najbolje đake i studente sa idejom da svaki klub u Distriktu ima barem jednog stipendistu. Zaduženi: predsednici klubova. Nosioci projekta su svi klubovi.
 3. Uvesti nagradu – plaketu (Mihajlo Petrović – Alas) Distrikta za najbolje studente.
 4. Razmena omladine i studenata – preko ICC-a omogućiti što veću razmenu omladine i studenata kako za studiranje tako i za letnju praksu. Nosioci: predsednici ICC-a. Rok: trajan zadatak.
 5. „Forum – mladi za mir“ – organizovati u Naučno istraživačkoj stanici „Petnica“ seminar za mlade naučnike iz Evrope na kome će učestovati i ambasadori i guverneri Distrikta iz evropskih zemalja uz prisustvo predstavnika naše države sa idejom da se prošire mogućnosti za razmenu mladih, čuju iskustva za zapošljavanje mladih i obezbede kvalitetni seminare za mlade naučnike iz Evrope. Zadužen: Vigor Majić iz RC Valjevo. Rok: april/maj 2013 godina.
 6. Nabavka knjiga za decu iz specijalnih škola i iz škola sa Kosova i Metohije. Zadužen: Rajko Mitrić RC Beograd Dunav. Rok: trajan zadatak.
 7. GSE sa Švedskom – jedan rotarijanac i četiri nerotarijanca iz našeg Distrikta će biti gosti Distrikta u Švedskoj 2390 i obrnuto. Zadužen: Zoran Dragin iz RC Pančevo. Rok: april/maj 2013.godina.
 8. Razmena studenata za Norveškom – letnji kamp u Norveškoj za naše mlade starosti od 20 do 30 godina. Nosioci projekta: klubovi koji imaju jedini pravo predlaganja kandidata. Zadužen: Zoran Dragin RC Pančevo. Rok za završetak akcije: leto 2013.godine.

VI – EKONOMSKI I DRUŠTVENI RAZVOJ

Zaduženi Rajko Mitrić iz RC Beograd Dunav , Ulić Petar iz RC Novi Sad i Čedomir Vasić iz RC Niš Konstantin Veliki.

PROJEKTI

 1. Projekat izgradnje staklenika za Dečje selo u Sremskoj Kamenici. Zadužen: Sava Stojanov iz RC Novi Sad. Rok: trajan zadatak.
 2. Rotari kartica – uz saglasnost RI i ugovor sa domaćom bankom obezbediti vlasnicima rotari kartice određene pogodnosti kod kupovine uz istovremeno punjenje fonda Distrikta sa svakom transakcijom iz koga bi se sav prihod koristio za humanitarne projekte Distrikta. Zaduženi Biljana Dobrić iz RC Beograd Singidunum, Mirko Nešić iz RC Beograd Skadarlija i Aleksandar Štulić iz RC Beograd Centar. Rok: trajan zadatak.
 3. Zapošljavanje mladih – formiranje sajta sa potrebama rotarijanaca i ponudom rotarakta kako bi se omogućile razmene informacija o potrebama zapošljavanja. Organizovati i sve druge akcije koje doprinose bržem zapošljavanju mladih. Zadužen: Branko Milojević RC Beograd Centar i Darko Šovran RC Beograd Metropolitan.
 4. Poslovno predstavljanje rotarijanaca. Izraditi knjigu o Distriktu sa poslovnim adresarom i sve podatke okačiti na sajt Distrikta zbog bolje ažurnosti. Zaduženi ekipa koju će formirati DG Nikola Obradović. Rok april/maj 2013.godine.

Vladimir Matić
Predsednik Komiteta za služenje
u zajednici Distrikta 2483