Pismo – poplave – Avg2014

Pismo u PDF formatu preuzmite ovde

PROJEKTI SANIRANJA POSLEDICA POPLAVA
Rotari klubovima Distrikta 2483

Poštovani prijatelji u Rotariju,

Nakon katastrofalnih poplava koje su zadesile naš region, naš Distrikt je iz svojih sredstava uplatio Kancelariji Vlade Srbije za pomoć i obnovu poplavljenih područja jedan milion dinara kao urgentnu pomoć. Nakon toga je jedan broj inostranih Rotari distrikta i Rotari klubova poslao finansijsku pomoć u ukupnom iznosu (u ovom trenutku) od oko 3,3 miliona dinara (u raznim valutama).
Ova sredstva nameravamo da raspodelimo za tekuće projekte klubova do kraja septembra ove godine.
Pozivam klubove koji do sada nisu konkurisali za finansijsku podršku Distrikta, a imaju projekte namenjene sanaciji posledica poplava ili klizišta gde bi određena pomoć iz sredstava Distrikta pomogla uspešnijoj realizaciji tih projekata da sekretaru Distrikta pošalju najkasnije do 20. septembra 2014. godine projekat.
Projekat bi trebalo da sadrži:
1. Opis cilja i sadržine projekta.
2. Finansijsku kalkulaciju troškova projekta i izvora finansiranja gde se jasno vidi šta je učešće kluba.
3. Vremenske okvire realizacije projekta – od kada počinje i kada je krajnji rok završetka projekta.
4. Ko je iz kluba operativno zadužen za realizaciju projekta (sa telefonima i e-mejlom).
5. Da li je klub do sada obezbedio sufinansiranje i iz kojih izvora.
6. Koliko sredstava klub traži od Distrikta – minimum i maksimum učešća.
7. Kratak pregled projekata koje je klub realizovao u proteklih pet godina.
8. Abstrakt opisa i vrednosti projekta na engleskom jeziku.

U junu je naš Distrikt formirao Odbor koji bi trebalo da odluči o raspodeli sredstava i to telo će razmotriti pristigle projekte i predložiti da li će i u kom iznosu Distrikt finansirati pojedine projekte. Pri tome će se voditi računa ne samo o tome da li je projekat jasan, kvalitetan, potpun, realan, već i o rejtingu kluba – poštovanju pravila Rotarija u pogledu stabilnog rada, izmirenja obaveza, učešća na distriktnim skupovima, broju aktivnih članova i sl.

OSVETLITE ROTARI – učinite vaš klub vidljivim kao primer dobre i stabilne organizacije!
Vaš u Rotariju,
Vigor Majić
Guverner Distrikta 2483 za Rot. godinu 2014-2015
ROTARY INTERNATIONAL
District 2483 Serbia and Montenegro
Distrikt 2483 Srbija i Crna Gora
Vigor Majić
Governor 2014-15
vigor@petnica.rs