GSE razmena – konkurs

Dragi prijatelji,

Naš Distrikt, posle uspešne GSE razmene u 2013. godini sa Švedskom, ove godine Group Stady Exchage nastavlja sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Razmena će biti organizovana tokom maja i juna meseca 2014. godine sa Distirktom 6840 Jugoistočna Luzijana i Južni Misisipi (Southeast Louisiana and South Mississippi). Više o ovom Distriktu možete pronaći na linku.

Uslovi koje propisuje Rotary International predviđaju formiranje studijske grupe sastavljene od:

 •        Četiri mlada profesionalaca – nerotarijanaca, uzrasta 25 do 40 godina, na početku svoje karijere
 •         Vođe tima – iskusnog rotarijanca, koji vodi tim, brine se o ispunjenju programa tokom posete i odgovara za uspešnost projekta.

Sama razmena predviđa boravak našeg GSE tima u više oblasti u okviru Distrikta 6840, u trajanju od 4 nedelje u maju mesecu 2014. godine.  Uzvratna poseta će biti organizovana u Srbiji i Crnoj Gori u junu mesecu.

Program je osmišljen tako da Rotari pokaže svoju globalnu povezanost, i da omogući mladim ljudima na početku karijere da se u skladu sa svojom profesijom i interesovanjima povežu sa ljudima i Distrikta domaćina, da se upoznaju sa institucijama i pojedincima, a kako bi im to bilo od posebne koristi za razvoj svoje karijere.

Sa druge strane GSE za cilj ima upoznavanje mladih uspešnih ljudi, članova GSE timova, sa osnovnim principima Rotarija, kroz učešće u radu različitih Rotari klubova, njihvim akcijama, i upoznavanjem velikog broja rotarijanaca.

Realizacija ovog GSE projekta je sjajna prilika da 4 mlada profesionalca, sa znanjem engleskog jezika, provedu interesantne  4 nedelje u SAD, steknu dodatna znanja i iskusta i obogate se novim prijateljstvima sa mladima Amerike. Tokom 4 nedelje ovog boravka osnovni akcenat je na profesionalnom usavršavanju, što podrazumeva da je turistička dimenzija samo prateći deo programa. Za striktno pridržavanje uslovima koje propisuje Rotary International, pre svega je odgovoran rotarijanac, vođa tima, ali i svaki član GSE tima.

Pozivamo sve Rotari klubove, da razmotre mogućnost učešća u ovom sjajnom projektu, koji je finansiran kako od Rotari Fondacije tako i od svakog od Distrikta u projektu i to u sledećim oblastima:

 •          Delegiranje potencijanih mladih profesionalaca (25-40 godina sa 2-5 godina radnog iskustva i znanjem engleskog jezika),
 •          Predlog iskusnog rotarijanca (član Rotarija najmanje 10 godina) kao vođe GSE tima (spremnog da boravi u SAD 4 nedelje i preuzme odgovornost za ralizaciju projekta saglasno uslovima RI),
 •          Prihvatanje člana GSE tima iz D6840 kao gosta u rotarijanskoj porodici u trajanju od 3 dana do nedelju dana,
 •          Predlozi institucija za profesionalnu posetu (nakon saznanja sastava GSE tima iz SAD).

Pozivamo Rotari klubove da do ponedeljka 10. marta 2014. godine predlože učesnike GSE razmene sa Distriktom D6840, i da uz njihove CV, motivaciona pisma i popunjene prijavne formulare (koji su u prilogu ovog emaila), dostave i obrazloženje Kluba za tog kandidata.

Pozivamo Rotari klubove da do ponedeljka 10. marta 2014, predlože Rotarijanca – vođu GSE tima. Potrebno je uz njegov CV, prijavni formular i motivaciono pismo dostaviti i obrazloženje Kluba.

Sa svim kandidatima će biti obavljen razgovor pre donošenje odluke o učešću u GSE razmeni.

Klubovi koji predlože kandidate za GSE razmenu preuzimaju i obavezu za učešće u realizaciji uzvratne posete GSE time iz Amerike.

Prilikom izobra članova tima vodi će se računa da se zadovolje kriterijumi RI, diverziteta profesija članova tima, zastupljenosti više regiona našeg Distrikta, kao i to da najviše 2 člana GSE tima mogu biti članovi Rotarakt klubova.

U prilogu ovog emaila možete naći i:

 •          GSE informator
 •          Vodič kroz GSE
 •          Uputstvo za članove tima
 •          Prijavni formular za člana tima
 •          Prijavni formular za vođu tima.

Podsećam da za svakog kandidata treba dostaviti CV, motivaciono pismo, prijavni formular i obrazloženje Kluba.

Prijave treba dostavljati na email adresu bozicn@gmail.com sa naslovom poruke „GSE – prijava“.

Krajnji rok za slanje prijava je 10. 03. 2014.

Za sva pitanja možete se takođe javiti na email bozicn@gmail.com.

Srdačan pozdrav,
Nikola Božić

GSE D2483 Chair 2012-15
+381-63-20-56-20

GSE info u DOC formatu preuzmite ovde
GSE-USA-poziv u PDF formatu preuzmite ovde
Prijavu za člana tima GSE u PDF formatu preuzmite ovde
Prijava za tim lidera GSE u DOC formatu preuzmite ovde