Protokol o formiranju ICC-a potpisan u Montani, 31.marta 2012. godine
Dosadašnji predsednik

Đorđe Todorović – RC Zaječar
Tel: 063/104-19-02
E-mail: todorovic.djordje@rczajecar.org

Predsednik za 2015-17

Branislav Đurić – RC Zaječar
Tel: 064/126-37-67
E-mail: djuric.branislav@rczajecar.org

Sekretar

Boban Mančev – RC Niš K.V.
Tel: 064/612-25-69
E-mail: boban.mancev@gmail.com

Blagajnik:

Ilić Igor – RC Vranje
Tel: 064/155-10-50
E-mail: igor.vranje@gmail.com

Članovi:

Aleksandar Mitrović – RC Prokuplje
Tel: 060/0353-888
E-mail: butikstefan@gmail.com

Pantović Radoje – RC Bor
Tel: 064/215-32-54
E-mail: pan@tf.bor.ac.rs

Radoslav Pejčić – RC Pirot
Tel: 064/162-11-26
E-mail: rade2807@ptt.rs

Goran Tomić – RC Kruševac
Tel: 063/101-88-78
E-mail: tjovana@ptt.rs

Saša Sibinović – RC Ćuprija Morava
Tel: 063/601-092
E-mail: sibbin@beotel.net

Đorđe Todorović – RC Zaječar
Tel: 063/104-19-02
E-mail: todorovic.djordje@rczajecar.org

Marija Stevanović – RC Jagodina
Tel: 063/386-315
E-mail: marijatf@yahoo.com

Radoje Pantović – RC bor
Tel: 064/215-32-54
E-mail: pan@tf.bor.ac.rs

Predsednik sekcije za Bugarsku

Ilija Cvetičev RC Vidin

NC ICC za Bugarsku

Rotarijanci iz Bugarske

Realizovani projekti:
 • Prikupljanje novca za novogodišnje stipendije studentima pod starateljstvom Centra za socijalni rad u Zaječaru
 • Prikupljanje sredstava za organizovanje i rad Centra za siromašnu decu i njihov redovan sistematski pregled u Vidinu
 • Donacija RC Vidin od 1.000 eura za isušivač prostora posle poplava (RC Ćuprija Morava)
 • Donacija od 1.000 eura RC Jambol za popavljene u Trsteniku i Ćićevcu (RC Kruševac)
 • Učešće u Global Grantu za izradu senzorske sobe koja je završena 28.05.2015. godine u Domu za decu sa posebnim potrebama (RC Nova Zagora)
Planirani projekti:
 • Razvijanje mreže bratskih klubova
 • Međusobne posete rotarijanaca (individualne, grupne, profesionalne) kao i prisustvovanje na čarter proslavama i manifestacijama klubova
 • Ispitati mogućnost za Membership Exchange – grupa od 4-5 rotarijanaca obilazi klubove iz više regija u drugoj državi
 • Razvijanje saradnje između rotarakt klubova, pomaganje u njihovim akcijama i bratimljenje RTC
 • Učešće bratskih i prijateljskih klubova u akcijama i projektima klubova iz druge zemlje
 • Organizovanje međusobnih poseta đaka i studenata iz gradova rotari klubova
 • Saradnja muzičkih škola, folklornih grupa i sportskih klubova i slično iz gradova rotari klubova
 • Pomoć za učešće u međunarodnim kampovima (u Srbiji Petnica, Viminacium i dr.)
 • Dogovor oko održavanja generalne skupštine jedanput godišnje naizmenično u svakoj zemlji iz ICC-a (datum, mesto, određivanje predsednika sekcije za tu godinu i slično). Preporuka je da se generalna skupština održava za vreme nekog važnog događaja kao što je proslava godišnjice RI, Distrikta konferencija, bratimljenje dva kluba iz zemalja članica ICC-a i slično
Spisak klubova pobratima:
 • RC Prokuplje i RC Berkovic
 • RC Ćuprija Morava i RC Vidin
 • RC Pirot i RC Vitoša i RC Montana
 • RC Niš K.V. i RC Blagoevgrad Centrum
 • RC Jagodina-RC Haskovo
Spisak klubova sa kojima se održavaju bliski kontakti:
 • RC Kruševac i RC Stara Zagora
 • RC Vranje i RC Blagojevgrad i RC Ćustendil
 • RC Bor i RC Botevgrad
 • RC Beograd Balkan-RC Sofija

ICC povelje 

Izveštaj:

ICC SRBIJA-BUGARSKA-SASTANAK U BORU, detalje pročitajte OVDE