Protokol o formiranju ICC-a: planirano potpisivanje u toku ove rotarijanske godine
Predsednik nacionalne sekcije u formiranju

PDG Nikola Obradović – RC Beograd-Metropolitan
Tel: 063/388-670
E-mail: obradovicn@sbb.rs

Sekretar

Djordje Jovicic – RC Beograd Čukarica
Tel: 063/261-508
E-mail: djordjejovicic@sbb.rs

Blagajnik:

Dragan Stojanov – RC Nis K.V.
Tel: 063/10-94-197
E-mail: drstojanov@gmail.com

Članovi:

Olivera Stevanović – RC Beograd Skadarlija
Tel: 063/770-04-09
E-mail: olia.stevanovic@gmail.com

Nenad Đurović – RC Beograd Čukarica
Tel: 063/255-409
E-mail: dnenad@hotmail.com

Dragan Stojanov – RC Nis K.V.
Tel: 063/10-94-197
E-mail: drstojanov@gmail.com

Tomislav Perić – RC Loznica
Tel: 064/956-00-62
E-mail: tperic71@gmail.com

Lidija Bajić – RC Beograd-Skadarlija
Tel: 066/81-00-006
E-mail: lidija.bajic@yahoo.com

Stevan Tutorić – RC Palić
Tel: 063/518-269
E-mail: stevan.tutoric@gmail.com

Predsednik sekcije za Austriju i BiH

Realizovani projekti:
 • Međusobne posete rotarijanaca (RC Niš K.V., RC Kruševac, RC Beograd-Čukarica, RC Loznica sa RC Banja Luka, RC Doboj i RC Bijeljina)
 • Međusobne posete rotaraktovaca (RTC Beograd-Čukarica i RTC Sarajevo)
 • Učešće KUD-ova na folklornim manifestacijama u gradovima bratskih klubova (RC Banja Luka – RC Beograd-Čukarica)
 • Učešće u projektima bratskih klubova (nabavka mobilnog aparata za EKG u Banja Luci, učešće u akcijama beogradskih klubova, pomoć poplavljenim područjima i dr.)
Planirani projekti:
 • Razvijanje mreže bratskih klubova
 • Međusobne posete rotarijanaca (individualne, grupne, profesionalne) kao i prisustvovanje na čarter proslavama i manifestacijama klubova
 • Ispitati mogućnost za Membership Exchange – grupa od 4-5 rotarijanaca obilazi klubove iz više regija u drugoj državi
 • Razvijanje saradnje između rotarakt klubova, pomaganje u njihovim akcijama i bratimljenje RTC
 • Učešće bratskih i prijateljskih klubova u akcijama i projektima klubova iz druge zemlje
 • Organizovanje međusobnih poseta đaka i studenata iz gradova rotari klubova
 • Saradnja muzičkih škola, folklornih grupa i sportskih klubova i slično iz gradova rotari klubova
 • Pomoć za učešće u međunarodnim kampovima (u Srbiji Petnica, Viminacium i dr.)
 • Saradnja arheoloških nalazišta Viminacium i Upkara
 • Dogovor oko održavanja generalne skupštine jedanput godišnje naizmenično u svakoj zemlji iz ICC-a (datum, mesto, određivanje predsednika sekcije za tu godinu i slično). Preporuka je da se generalna skupština održava za vreme nekog važnog događaja kao što je proslava godišnjice RI, Distrikta konferencija, bratimljenje dva kluba iz zemalja članica ICC-a i slično
Spisak klubova pobratima:
 • RC Beograd Čukarica – RC Banja Luka i RC Doboj
 • RC Kruševac, RC Doboj i RC Bijeljina
 • RC Loznica i RC Bijeljina
 • RC Niš K.V. i RC Banja Luka
Spisak klubova sa kojima se održavaju bliski kontakti:
 • RC Beograd Dunav – RC Salsburg